PROFESCAPITAL

Nasza specjalizacja to doradztwo transakcyjne polegające na wspieraniu prywatnych i publicznych przedsiębiorstw oraz ich właścicieli we wszelkiego rodzaju operacjach kapitałowych, obejmujących pozyskiwanie kapitału poprzez emisję akcji (preIPO, IPO, SPO, Private Placement), obligacji, wprowadzanie na rynek podstawowy GPW, nieregulowany NewConnect, a także fuzje i przejęcia oraz sprzedaż przedsiębiorstw. Posiadamy status Firmy Partnerskiej GPW dla MSP, pełnimy rolę Autoryzowanego Doradcy na NewConnect.

Aktualności

19.10.2016

Miranda, spółka z Grupy Lubawa, inwestuje w dalszy rozwój

Efektywność energetyczna, optymalizacja produkcji oraz kontynuacja prac w zakresie badań i innowacji – to obecnie trzy główne obszary inwestycyjne Mirandy, wchodzącej w skład Grupy Lubawa. Prowadzone prace modernizacyjne oraz optymalizacyjne mają za zadanie istotnie usprawnić proces produkcji, a także umocnić pozycję Spółki jako lidera rynku tkanin i dzianin, w tym wysoce zaawansowanych tkanin technicznych.

22.09.2016

Pozytywna prognoza wyników za III kwartał

Zarząd FITEN S.A. przedstawił prognozę jednostkowych wyników Spółki za III kwartał 2016 roku. Zgodnie z jej założeniami, zysk netto za ten okres powinien wynieść 0,89 mln PLN odnotowując wzrost 2,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.