PROFESCAPITAL

Nasza specjalizacja to doradztwo transakcyjne polegające na wspieraniu prywatnych i publicznych przedsiębiorstw oraz ich właścicieli we wszelkiego rodzaju operacjach kapitałowych, obejmujących pozyskiwanie kapitału poprzez emisję akcji (preIPO, IPO, SPO, Private Placement), obligacji, wprowadzanie na rynek podstawowy GPW, nieregulowany NewConnect, a także fuzje i przejęcia oraz sprzedaż przedsiębiorstw. Posiadamy status Firmy Partnerskiej GPW dla MSP, pełnimy rolę Autoryzowanego Doradcy na NewConnect.

Aktualności

15.12.2014

Jakość raportów spółek z rynku NewConnect - cz. 2: Raporty bieżące

Przyjrzyjmy się raportom bieżącym spółek z rynku NewConnect, który ma znacznie mniej rygorystyczne wymogi informacyjne niż rynek regulowany nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

17.11.2014

Jakość raportów spółek z rynku NewConnect - cz. 1: Raporty kwartalne

Przejrzysta polityka informacyjna, w tym rzetelne raporty giełdowe, są podstawą efektywnej komunikacji pomiędzy emitentami giełdowymi a akcjonariuszami, obligatariuszami, analitykami i potencjalnymi inwestorami.