PROFESCAPITAL

Nasza specjalizacja to doradztwo transakcyjne polegające na wspieraniu prywatnych i publicznych przedsiębiorstw oraz ich właścicieli we wszelkiego rodzaju operacjach kapitałowych, obejmujących pozyskiwanie kapitału poprzez emisję akcji (preIPO, IPO, SPO, Private Placement), obligacji, wprowadzanie na rynek podstawowy GPW, nieregulowany NewConnect, a także fuzje i przejęcia oraz sprzedaż przedsiębiorstw. Posiadamy status Firmy Partnerskiej GPW dla MSP, pełnimy rolę Autoryzowanego Doradcy na NewConnect.

Aktualności

21.07.2015

Dokument Informacyjny Spółki Grodno S.A.

Dokument informacyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

10.07.2015

Lubawa S.A. beneficjentem kolejnych dotacji

Ministerstwo Gospodarki po raz kolejny przyznało Lubawa S.A. dofinansowanie na realizację zadań związanych z Programem Mobilizacji Gospodarki.