PROFESCAPITAL

Nasza specjalizacja to doradztwo transakcyjne polegające na wspieraniu prywatnych i publicznych przedsiębiorstw oraz ich właścicieli we wszelkiego rodzaju operacjach kapitałowych, obejmujących pozyskiwanie kapitału poprzez emisję akcji (preIPO, IPO, SPO, Private Placement), obligacji, wprowadzanie na rynek podstawowy GPW, nieregulowany NewConnect, a także fuzje i przejęcia oraz sprzedaż przedsiębiorstw. Posiadamy status Firmy Partnerskiej GPW dla MSP, pełnimy rolę Autoryzowanego Doradcy na NewConnect.

Aktualności

18.02.2015

Pozytywne zakończenie postępowania

Zarząd PROFESCAPITAL sp. z o.o. powziął informację o umorzeniu postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie mającego zbadać, czy Spółka dopuściła się naruszeń regulacji rynku kapitałowego.

18.02.2015

Grupa Abak: 58 proc. rdr większe przychody w IV kwartale 2014

Zajmująca się outsourcingiem księgowym Grupa Abak S.A. kontynuuje długookresową tendencję wzrostową.