Aktualności

16.05.2008 | Spółki wprowadzone na NewConnect oceniły swoich doradców

Kancelaria Celichowski, Szyndler, Więckowska i Partnerzy wygrała ranking autoryzowanych doradców rynku NewConnect. Ich pracę oceni też GPW.

Już ponad 120 firm znajduje się na liście autoryzowanych doradców (AD) rynku NewConnect (NC). Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zapowiada, że wczesną jesienią oceni pracę firm, które pomagają we wprowadzeniu spółek na nowy rynek. Przyjrzy się m.in. jakości spółek wprowadzanych na NC i wkładowi firm w budowanie szerokiej bazy inwestorów na rynku.

- Ocena ma na celu ustalenie, czy wszyscy dotychczasowi doradcy spełniają nasze oczekiwania w odniesieniu do tych dwóch zagadnień - mówi GP Ludwik Sobolewski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych.

Nie wyklucza, że dla niektórych doradców przegląd zakończy się usunięciem z listy AD.

- Ważniejsze z kryteriów oceny niebawem przekażemy autoryzowanym doradcom, tak aby mieli możliwość doszlifowania pewnych elementów swojej aktywności, tam gdzie będzie to wskazane - dodaje prezes GPW.

W pierwszym na rynku rankingu Money.pl i GP autoryzowanych doradców oceniły już spółki notowane na NC. Ranking obejmuje 35 debiutów od początku istnienia NC do końca lutego 2008 r. Zwyciężyła Kancelaria Celichowski, Szyndler, Więckowski i Partnerzy. Jako autoryzowany doradca kancelaria wprowadziła trzy spółki.

- Źródłem sukcesu kancelarii były przede wszystkim wysoka średnia ocen od spółek i dobre notowania ich akcji - mówi Sebastian Gawłowski z Money.pl.

W tym czasie CEE Capital wprowadził na rynek rekordową liczbę ośmiu spółek, dodatkowo zdecydowana większość firm, które weszły na NC z CEE, pozyskiwała spore środki na rozwój. Invest Consulting otrzymał wysokie noty od pięciu wprowadzonych spółek. Wpływ na ostateczny wynik w rankingu miały notowania spółek wprowadzonych przez obu doradców po miesiącu.

ECM i Kancelaria Ruciński i Partnerzy wprowadzili odpowiednio dwie i trzy spółki, które z reguły dobrze oceniły współpracę. Debiutanci mieli również udane starty i dobrze dawali sobie radę w pierwszym miesiącu notowań.

Kolejne miejsce zajęli doradcy CapitalOne i Investin. Obaj wprowadzili po dwie spółki.

W rezerwowym rankingu pokazującym stawkę doradców, którzy wprowadzili na NC jedną spółkę, na pierwsze miejsce wysunęła się Kancelaria Forystek i Partnerzy. Niewiele gorzej notowane są pojedyncze projekty EBC Solicitors Arkadiusz Stryja oraz ProfesCapital i IPO Doradztwo Strategiczne.

ZAŁOŻENIA RANKINGU

Ranking opiera się na anonimowej ocenie współpracy z AD dokonanej przez emitenta, wskaźniku pozyskanej kwoty z oferty do wartości bilansowej i zachowaniu kursu debiutanta w pierwszym dniu notowań, a także po miesiącu od wejścia na NC. Spadek ceny akcji po miesiącu w porównaniu ze średnią branżową wiązał się z ujemnymi punktami. Premiowana była liczba spółek wprowadzonych w ciągu pół roku od utworzenia NC.