Aktualności

24.01.2013 | Grupa SMS Kredyt szacuje 1,9 mln PLN zysku netto

W 2012 roku SMS Kredyt udzielił pożyczek na kwotę 29,15 mln PLN, co stanowi wzrost o prawie 122% w stosunku do 2011 roku (13,17 mln PLN). Znaczący wpływ na wartość udzielonych pożyczek miała podpisana umowa z ProCollect sp. z o.o., należącą do Grupy Ultimo. Dzięki podpisanej umowie Grupa SMS Kredyt uruchomiła sprzedaż pożyczek w kwocie do 7 tys. PLN na okres do 36 miesięcy.

- Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że na wzrost udzielonych przez nas pożyczek w 2012 roku miało wpływ wprowadzenie do oferty produktów o kwotach do 7 tys. PLN i okresie spłaty do 36 miesięcy. W najbliższym czasie zamierzamy wprowadzać do oferty kolejne produkty oraz uruchamiać nowy kanał dystrybucji. O realizacji tych projektów poinformujemy raportem bieżącym. Naszym celem pozostaje budowanie pozycji wiodącej marki na rynku pożyczek w Polsce - mówi Marcin Tokarek, prezes SMS Kredyt Holding S.A.

Zarząd podkreśla, że zgodnie z przyjętą przez Spółkę zasadą rachunkowości (zasada memoriałowa) przychody są rozpoznawane w całym okresie trwania pożyczki. Oznacza to, iż w przypadku pożyczek wieloratalnych, przychody rozłożone są na cały okres ich trwania, co wpływa na poziom odnotowywanego zysku.

- Na nasze projekty należy patrzeć z długoterminowej perspektywy. Robimy wszystko, aby skutecznie wdrażać je do życia. Wciąż systematycznie pracujemy nad rozwojem Spółki i budowaniem jej wartości. Wierzymy, że inwestorzy również są optymistycznej myśli, co do dynamicznego rozwoju Spółki. Wolumeny transakcji na naszych akcjach świadczą, iż jesteśmy popularną Spółką na rynku NewConnect. Wierzymy, że jest to efekt tego, że inwestorzy dobrze oceniają wzrost SMS Kredyt, pomimo częstych komunikatów w mediach, które negatywnie wpłynęły na postrzeganie działalności firm pożyczkowych w 2012 roku - dodaje Marcin Tokarek, prezes SMS Kredyt Holding S.A.

W ostatnim czasie spółka po raz drugi z rzędu zakwalifikowała się do segmentu NC Lead, zrzeszającego największe i najbardziej płynne Spółki notowane w alternatywnym systemie obrotu.

Szczegółowe omówienie skonsolidowanych wyników finansowych przedstawione zostanie w raporcie za IV kwartał 2012 roku, którego termin publikacji przypada na 13 lutego 2013 roku.


--------------------

O Grupie SMS Kredyt

W Grupie Kapitałowej SMS Kredyt działalność operacyjna prowadzona jest przez SMS Invest Sp. z o.o. SMS Kredyt S.K.A. (dawniej SMS Kredyt Sp. z o.o.) oraz Profeskasa S.A. W skład Grupy wchodzi również Spółka SMS Invest Sp. z o.o. Zakupy Ratalne S.K.A.

Działalność operacyjna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. (dawniej SMS Kredyt Sp. z o.o.) polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do 7.000 PLN na okres do 36 miesięcy. Produkty dystrybuowane są w oparciu o wymianę komunikatów SMS, stronę internetową www.smskredyt.pl, telefon oraz współpracę z biurami kredytowymi z całej Polski (ponad 4.000 punktów sprzedaży).

W pierwszym kwartale 2012 roku spółka rozpoczęła dwa planowane projekty – weszła na rynek mikropłatności (poprzez nowoutworzoną spółkę Profeskasa) oraz wdraża system sprzedaży ratalnej (poprzez spółkę Zakupy Ratalne). Poszerzanie wachlarza produktów ma sprawić, że oferta stanie się bardziej atrakcyjna dla klientów mających większe potrzeby finansowe.źródło: ryneknc.pl