Aktualności

30.01.2013 | NewConnect: 4,6 mln zł przychodów Grupy Abak

Abak ABAK S.A. działająca na rynku usług rachunkowych opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał 2012 roku. Narastająco skonsolidowane przychody spółki wyniosły 4,6 mln PLN, EBITDA natomiast osiągnęła poziom 858 tys. PLN.

2012 rok jest kolejnym z rzędu, kiedy spółka odnotowuje zwiększenie przychodów ze sprzedaży. W omawianym okresie wzrost skonsolidowanych przychodów z tytułu stałej obsługi klientów wynosi 26% w porównaniu do 2011, natomiast EBITDA wzrosła do poziomu 858 tys. PLN, tj. przyrost o 28%. W samym IV kwartale Grupa odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 1,1 mln PLN oraz 170 tys. PLN EBITDA.

- Bardzo dobre wyniki IV kwartału do efekt naszej ciężkiej pracy nad integracją branży usług księgowych w Polsce. Wskazują one, że realizowana przez nas strategia rozwoju, polegająca na przejmowaniu biur rachunkowych, przynosi efekty. Przekłada się to na stale zwiększającą się bazę klientów w warunkach wzrastającego zapotrzebowania na profesjonalne usługi księgowe, kadrowo-płacowe i doradcze. Prezentowane wyniki nie uwzględniają przejętego biura w grudniu 2012 roku, którego wyniki są konsolidowane począwszy od stycznia 2013 roku - mówi Paweł Puterko, prezes zarządu Abak S.A.

Na wyniki za IV kwartał 2012 r. wpłynęło m.in. uwzględnienie w raporcie danych finansowych oddziału w Łodzi, podpisanie nowych kontraktów oraz renegocjowanie dotychczasowych umów o współpracy. Transakcja zakupu biura w Łodzi miała miejsce w IV kwartale 2011 roku.  Dzięki przejęciu nastąpił wzrost stałych przychodów ze sprzedaży o ok. 94 tys. PLN oraz wzrost EBITDA o ok. 46 tys. PLN w skali miesiąca. Przejęcia biura rachunkowego obciąża wynik operacyjny przez odpisy umorzeniowe wartości firmy oraz amortyzację. W związku z tym Grupa Abak, konsekwentnie prezentuje EBITDĘ, która w pełni obrazuje sprawność i dynamiczny rozwój działalności Grupy.

- Wraz ze wzrostem naszych wyników zwiększamy naszą zdolność do generowania gotówki oraz usprawniamy efektywność naszej działalności. Wskaźnik rentowności sprzedaży Grupy wzrósł z 14% do 17%, natomiast rentowność EBITDA poprawiła się o 3 pp., tj. wzrosła do 19% w porównaniu do 2011 roku - dodaje Paweł Puterko.źródło: inwestycje.pl