Aktualności

31.01.2013 | Rank Progress tworzy joint venture z WtEC International

Rank Progress SA podpisał umowę joint venture z Waste to Energy Canada Inc. – kanadyjskim koncernem dostarczającym technologię i rozwiązania wykorzystywane w obróbce cieplnej odpadów.

Sygnowany właśnie w ambasadzie kanadyjskiej dokument przewiduje współpracę na zasadach joint venture pomiędzy Rank Progress i WtEC przy budowie zakładów utylizacji odpadów na terenie Polski i Chorwacji. Do realizacji każdego z obiektów powoływana będzie spółka celowa. Strony umowy joint venture będą świadczyły tym podmiotom usługi związane z procedurami administracyjnymi, projektowaniem, wykonawstwem, zarządzaniem, technologią i know-how z zakresu zarządzania i utylizacji odpadów, każda w ramach swoich kompetencji. Nad grupą spółek celowych czuwać będzie spółka holdingowa, której celem będzie komercjalizacja i promocja technologii WtEC, kierowanie realizacją poszczególnych projektów oraz udostępnianie licencji na technologię innym zainteresowanym.

Jak podkreślają przedstawiciele WtEC, o decyzji o zawiązaniu wspólnego przedsięwzięcia zadecydowało bogate doświadczenie Rank Progress SA, między innymi współpraca firmy z lokalnymi władzami przy budowie kilkudziesięciu obiektów komercyjnych w Polsce.

System zarządzania odpadami w Polsce określono w Krajowym planie gospodarki odpadami (KPGO), który zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (dyrektywa 2008/98/EC) narzuca obowiązek redukcji, ponownego użycia, recyklingu, odzyskiwania i składowania odpadów na lokalne władze.

Wedle obowiązujących przepisów, gminy będą więc musiały przerabiać odpady zamiast je składować. Oznacza to w praktyce budowę zakładów utylizacji w całym kraju.

Zawiązane joint venture będzie dążyć do długofalowej współpracy z władzami lokalnymi, aby pomóc im w spełnieniu tych wymagań, dostarczając technologię i proponując kompleksową realizację takich obiektów.


źródło: inwestycje.pl