Aktualności

07.02.2013 | SMS KREDYT - Pomyślny styczeń dla spółki

W styczniu bieżącego roku spółka należąca do Grupy SMS Kredyt udzieliła pożyczek na ponad 3,3 mln PLN. Jest to kolejny miesiąc, kiedy Grupa udzieliła pożyczek na kwotę przekraczającą 3 mln PLN. Rok do roku wartość sprzedaży wzrosła o 148%, natomiast w porównaniu do grudnia ub. roku przyrost wynosi 19%.

Od momentu wdrożenia do sieci dystrybucji pożyczek w kwocie do 7 tys. PLN udzielanych na ponad rok, Grupa SMS Kredyt utrzymuje wysoki poziom sprzedaży. Jest to efekt współpracy z grupą Ultimo, dzięki której zwiększono kwoty udzielanych kredytów konsumenckich oraz wydłużono okres spłaty. Poprzednio spółka raportowała o sprzedaży na poziomie 2,8 mln PLN w grudniu, 3,3 mln PLN w listopadzie oraz 3,4 mln PLN w październiku.

- Utrzymujemy wysoki poziom sprzedaży, pomimo bardziej restrykcyjnego podejścia do udzielania pożyczek, w tym sprawdzania każdego Klienta w BIG. Naszym celem jest minimalizowanie ryzyka, które wraz z wydłużeniem okresu trwania pożyczki wzrasta. Jako firma stosujemy również restrykcyjne zasady w naszej polityce rachunkowości, które mają w najbardziej wiarygodny sposób odzwierciedlać naszą sytuację finansową - mówi Marcin Tokarek, Prezes Zarządu SMS Kredyt Holding S.A.

Spółka dokonuje odpisów aktualizujących wartości udzielonych pożyczek do kwoty możliwej do odzyskania w wyniku windykacji bądź sprzedaży portfela wierzytelności. Odpis tworzony jest dla wszystkich pożyczek przeterminowanych o 30 dni w przypadku pożyczek jednoratalnych oraz 90 dni w przypadku pożyczek wieloratalnych.

- Podkreślamy, że udzielone pożyczki wpływają na nasze wyniki przez cały okres ich trwania, co powoduje zwiększenie zysków w późniejszych okresach kosztem zmniejszenia ich w okresach bieżących - dodaje Marcin Tokarek, Prezes Zarządu SMS Kredyt Holding S.A.źródło: newconnector.pl