Aktualności

12.02.2013 | 48,6 mln PLN przychodów Grupy Black Point za IV kwartał 2012 r.

W Grupie Black Point czwarty kwartał 2012 roku jest pierwszym, w którym nastąpiła konsolidacja operacyjna oraz finansowa ze SCOT (spółką przejętą 1 października 2012 r.). Przeprowadzony proces konsolidacji wraz z jego kosztami widoczny jest w zaprezentowanych przez Grupę wynikach finansowych za IV kwartał 2012 roku. W omawianym okresie Grupa Black Point odnotowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 48,6 mln PLN, skonsolidowana EBITDA wyniosła -1,7 mln PLN, natomiast wynik netto ukształtował się na poziomie -2,6 mln PLN.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży po czterech kwartałach 2012 roku wyniosły 94,8 mln PLN i były o 24,7 mln PLN wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi ponad 35% wzrost. W omawianym okresie skonsolidowana EBITDA wyniosła -155 tys. PLN, natomiast wynik netto ukształtował się na poziomie -2,2 mln PLN.

- Ostatnie miesiące 2012 roku to czas pracy nad efektywnym wdrożeniem nowego podziału ról w powiększonej Grupie Black Point oraz niezbędnej restrukturyzacji kosztowej. Rozpoczęliśmy m.in. proces zamknięcia dublujących się struktur sprzedażowych i logistycznych, polegający na przeniesieniu części z nich z Wrocławia do Krakowa, a także uruchomiliśmy produkcję marki Printé w fabryce Black Pointa na Bielanach Wrocławskich - mówi Piotr Kolbusz, Prezes Zarządu Black Point S.A.

Od października ubiegłego roku Black Point pełni funkcję zarządczą w Grupie Kapitałowej, nadzór nad strategią  marek własnych oraz funkcję nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie producenta markowych materiałów eksploatacyjnych. SCOT natomiast zajmuje się wszystkimi zadaniami związanymi z dystrybucją i handlem oraz promocją oferowanych materiałów do druku.

W opinii Zarządu Grupa Kapitałowa Black Point odzyska pełną sprawność operacyjną już w I kwartale 2013 roku. W pierwszej połowie 2013 roku widoczne powinny być pozytywne efekty finansowe przejęcia SCOT, na które wpływ ma obniżka kosztów operacyjnych związana z restrukturyzacją procesów i nowym podziałem zadań w Grupie oraz dodatkowa marża wynikającą z przejęcia przez Black Point produkcji dla marki Printé.

- Na wysokość wyniku w IV kwartale 2012 roku miały istotny wpływ jednorazowe koszty porządkowania struktury połączonych Spółek, w szczególności SCOT - dodaje Piotr Kolbusz, Prezes Zarządu Black Point S.A.

Zgodnie z prognozami, Grupa Black Point w 2013 roku osiągnie 214 mln PLN przychodów oraz 9 mln PLN EBITDA. Na dzień publikacji raportu, Zarząd nie widzi zagrożeń dla realizacji zakładanych prognoz finansowych.


Informacje o firmie

Black Point S.A. jest założycielem działającej na światowym rynku materiałów do druku Grupy Black Point. W jej skład wchodzą: spółka Black Point, producent z ponad 20 letnim doświadczeniem i właściciel marki materiałów eksploatacyjnych Black Point, SCOT Sp. z o.o. - wyspecjalizowany dystrybutor materiałów eksploatacyjnych oraz urządzeń do druku, a także właściciel marki alternatywnych materiałów eksploatacyjnych - Printé oraz Eco Service, ogólnoświatowy broker pustych kartridży, niemiecka spółka TBG, która wspiera działania Eco Service na rynku zachodnioeuropejskim oraz Eco Service China aktywna na Dalekim Wschodzie.

Grupa Black Point zapewnia dostęp do najbardziej kompleksowej na rynku oferty związanej z drukiem: od urządzeń i komponentów, przez materiały do druku producentów urządzeń, po najlepszą, bo pełną ofertę alternatywnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek w trzech różnych liniach produktowych. Pod marką Black Point oferuje produkty premium, najwyższej jakości i wydajności, gwarantując parametry lepsze niż produktów producentów sprzętu, marka Printé – to produkty w klasie economy, o stabilnej, dobrej jakości w korzystnej cenie oraz marka VISUS – produkty dedykowane do realizacji transakcji specjalnych z sektorem publicznym oraz korporacjami. Parametry wszystkich 3 linii potwierdzają restrykcyjne systemy kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Grupa Black Point przestrzega norm ISO z zakresu zarządzania, BHP, ochrony środowiska oraz testowania produktów, posiada własne laboratorium badawcze, współpracuje z renomowanymi ośrodkami badawczymi, m.in. RochesterInstitute of Technology, Chip Lab oraz Instytutem Innovationstechnik w Niemczech.

Od maja 2010 roku akcje Black Point S.A. są notowane na rynku NewConnect GPW w Warszawie.źródło: ryneknc.pl