Aktualności

13.02.2013 | Znaczny wzrost rentowności Grodna SA w IIIQ 2012/13

53,6 mln zł obrotów przy 2,08 mln zł EBITDA odnotowało Grodno SA w III kwartale 2012/13. Był to najlepszy okres w tym roku obrachunkowym spółki. Firma podała jednocześnie nowe prognozy na ten rok finansowy. Zgodnie z nimi przychody ze sprzedaży wyniosą prawie 196 mln z, czyli o 7,5 proc. więcej niż w roku 2011/12.

Grodno SA – jedna z największych polskich sieci hurtowni elektrotechnicznych – zakończyło III kwartał roku finansowego 2012/13 zyskiem netto na poziomie niemal 0,5 mln zł przy obrotach przekraczających 53,6 mln zł. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł w tym czasie 2,08 mln zł. Po trzech kwartałach 2012/2013 przychody warszawskiej spółki sięgnęły 148,8 mln zł, co oznacza 7,7-procentowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem. Wynik EBITDA narastająco wyniósł 4,9 mln zł.
 
Był to dla nas zdecydowanie najlepszy kwartał w tym roku obrachunkowym. Szczególnie jeśli chodzi o zyski, gdzie zanotowaliśmy znaczny progres względem pierwszego półrocza – mówi Andrzej Jurczak, prezes Grodna. – Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku, jesteśmy też zadowoleni z prawie 4-procentowej rentowności EBITDA. Zauważalna była również tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o marże na pozostałych poziomach – dodaje.
 
Zarząd Grodna podkreśla, że w III kwartale widoczne były efekty restrukturyzacji sieci handlowej, co pozwoliło spółce zauważalnie zredukować koszty, przy utrzymaniu wysokiego poziomu sprzedaży. Udało się to m.in. dzięki poszerzeniu portfolio produktów skierowanych do przemysłu i pozyskiwaniu nowych klientów w tym  segmencie. W raportowanym okresie skrócił się, mimo wymagającego rynku, czas rotacji towarów oraz należności, co pozytywnie wpłynęło na kondycję finansową spółki.

Obecnie priorytetem dla nas jest rozwój organiczny, rozumiany przez stałe poszerzanie bazy produktowej  oraz pozyskiwanie nowych odbiorców. Nieustannie pracujemy również nad optymalizacją procesów logistycznych i poprawą rentowności, głównie poprzez redukcję kosztów stałych – podkreśla Andrzej Jurczak.
 
Spółka podała jednocześnie z wynikami za III kwartał prognozę finansową na cały rok 2012/13. Zgodnie z założeniami zarządu Grodno SA wypracuje w obecnym roku obrachunkowym (kończącym się 31 marca 2013 roku) 195,8 mln zł obrotów. Oznacza  to, że przychody ze sprzedaży będą najprawdopodobniej o 7,5 proc. wyższe niż w  roku 2011/2013, kiedy to wyniosły one 182,1 mln zł. Spółka chce wypracować przy tym 6,53 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) oraz  0,7 mln zł zysku netto.
 
Według naszych założeń, ten rok ponownie zakończymy wzrostem sprzedaży. To wynik naszej wytężonej pracy, w czasach kiedy rynek jest, jak powszechnie wiadomo, wyjątkowo wymagający – mówi Andrzej Jurczak.
 
Warto zaznaczyć, że obroty Grodna rosną nieprzerwanie od ponad 20 lat, a w tym czasie spółka nigdy nie zaliczyła straty.


źródło: newconnect.info