Aktualności

14.02.2013 | DORADCY24 - restrukturyzacja Spółki przynosi efekty

Doradcy24 S.A. zaprezentowała wyniki za IV kwartał 2012 roku. W omawianym okresie Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 3,9 mln PLN, a dzięki realizowanemu programowi restrukturyzacji kwartalna strata netto spadła do poziomu - 186 tys. PLN.

Czwarty kwartał 2012 roku to okres, w którym Doradcy24 osiągnęli przychody ze sprzedaży na poziomie 3,9 mln PLN, co stanowi wzrost o 23% w stosunku do trzeciego kwartału 2012 roku. W segmencie sprzedaży produktów gotówkowych nastąpił wzrost o 141%, natomiast w segmencie sprzedaży produktów hipotecznych o 22%.

- Ostatnie miesiące 2012 roku były czasem ożywienia na rynku finansowania zakupu nieruchomości, spowodowane było to zakończeniem programu „Rodzina na swoim”. W czwartym kwartale zanotowaliśmy wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych i był on wyższy od tendencji rynkowych, co świadczy o wysokim potencjale sprzedażowym naszych doradców i przekłada się na stałą poprawę wyników Spółki - mówi Robert Loranc, Prezes Zarządu Doradcy24.

Dzięki szeroko zakrojonym działaniom marketingowym sukcesywnie rośnie rozpoznawalność marki Doradcy24. W ostatnim raporcie „Rynek doradztwa finansowego w Polsce 2012”, opracowanym przez Bankier.pl i Wprost, marka Doradcy24 uzyskała 4 miejsce wśród firm pośrednictwa finansowego.

- Restrukturyzacja struktury sprzedaży i kontrola kosztów powoduje, że obecnie nasz wynik finansowy rośnie z miesiąca na miesiąc. Kluczowe w trwającym kwartale będzie dla nas uruchomienie nowych działań dla mikroprzedsiębiorców, którego celem jest zaistnienie z kompleksową ofertą, budującą naszą przewagę konkurencyjną na rynku doradztwa - dodaje Robert Loranc, Prezes Zarządu Doradcy24.

Doradcy24 nie zaprzestają inwestować w rozwój sieci sprzedaży poprzez placówki partnerskie oraz w marketing. Ponadto kontynuowana jest strategia dywersyfikacji przychodów dzięki wprowadzaniu nowych produktów do oferty oraz rozwojowi kanałów dystrybucji m.in.: linia biznesowa kredytów i pożyczek gotówkowych, linia biznesowa produktów komercyjnych, w tym w szczególności oferta dla MŚP, a także linia biznesowa produktów ubezpieczeniowo - inwestycyjnych. Realizowany będzie w kolejnych kwartałach projekt Akademii Finansowej D24, którego celem jest budowanie świadomości finansowej uczestników seminarium, co przekłada się na znaczny wzrost bazy Klientów.


źródło: newconnector.pl