Aktualności

14.02.2013 | NewConnect. Grupa JR INVEST - 66 proc. wzrost przychodów

Spółka JR INVEST działająca na rynku nieruchomości komercyjnych zaprezentowała skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. W analizowanym okresie skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 1,2 mln PLN, co stanowi prawie 66% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

W ciągu czterech kwartałów 2012 roku Grupa JR INVEST osiągnęła skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 4,2 mln PLN, na które złożyły się przychody z najmu powierzchni biurowych (53% przychodów Grupy JR INVEST), przychody z najmu powierzchni handlowych (43%), oraz z najmu powierzchni magazynowych i szkoleniowych (4%). Porównując rok do roku przychody wzrosły o 2,3 mln PLN, co stanowi wzrost o 126%. Zysk netto w omawianym okresie osiągnął poziom 3,3 mln PLN. Istotny wpływ na osiągnięty poziom zysku netto miała sprzedaż przez JR INVEST S.A. nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Dekerta 18.

- Był to dla nas wyjątkowy rok, wierzymy, że praca nad listopadowym debiutem na rynku NewConnect z pewnością przyniesie wymierne korzyści. Wzmocniliśmy naszą wiarygodność, dzięki czemu skuteczniej będziemy mogli realizować strategię rozwoju, poprzez przejęcia nowych podmiotów, a także pozyskiwanie nowych najemców - mówi January Ciszewski, prezes zarządu JR INVEST S.A.

W ciągu ostatniego roku Grupa JR INVEST przejęła kolejne podmioty, zlokalizowane w Katowicach i Zielonej Górze, które pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój Grupy i przełożą się na zwiększenie dochodów w kolejnych latach. Prowadzi także rozmowy odnośnie nowych przedsięwzięć.źródło: inwestycje.pl