Aktualności

01.03.2013 | 190 mln przychodów Grupy Lubawa po czterech kwartałach

Grupa LUBAWA, będąca producentem tekstyliów technicznych, produktów reklamowych, a także produkcji wojskowej oraz dla odbiorców odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obronność, zaprezentowała dane finansowe za IV kwartał 2012 roku. W ciągu czterech kwartałów 2012 roku Grupa odnotowała wzrost przychodów o 16% w stosunku do 2011 roku.

W 2012 roku Grupa LUBAWA osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 190 mln PLN, co stanowi wzrost o 16% w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku, zaś EBITDA wzrosła do poziomu 18 mln PLN,  tj. przyrost o ponad 19%. W omawianym okresie wynik netto wyniósł 6,1 mln PLN i był znacznie wyższy niż w 2011 roku (bez uwzględnienia jednorazowego odpisu ujemnej wartości firmy w wysokości 39,2 mln PLN).
 
Głównym motorem Grupy Kapitałowej LUBAWA są spółki Litex Promo sp. z o.o. oraz Miranda sp. z o.o.,  których przychody odnotowują stabilny kilkuprocentowy wzrost rok do roku. W 2012 roku Litex Promo wypracował przychody ze sprzedaży na poziomie 86 mln PLN oraz zysk netto w wysokości 2,1 mln PLN, natomiast Miranda osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 94,5 mln PLN, a zysk netto wyniósł 3,6 mln PLN.  
 
- Spółki Miranda i Litex mają wypracowaną pozycję rynkową i długoterminowe kontrakty, które przynoszą pewne zyski. W najbliższej przyszłości będziemy skupiali nasze działania na uporządkowaniu spraw w samej spółce Lubawa, która jako monopolista w Polsce w zakresie produkcji gumy o specjalnych parametrach technicznych oraz specjalistycznych namiotów i strojów ochronnych, ma ogromny potencjał - mówi Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.
 
W połowie 2012 roku doszło do zmian w Zarządzie spółki Lubawa S.A. Pod sterami nowego Prezesa, Pana Marcina Kubicy, rozpoczęto procesy porządkujące polegające w szczególności na przywróceniu do życia zaniedbanych i zaniechanych produktów i projektów, produkcji nowych produktów w oparciu o posiadane technologie, a także wdrażaniu nowych technologii.
 
Spółka zakończyła pierwszą połowę roku przychodami na poziomie 7,6 mln PLN oraz startą netto w kwocie 3,5 mln PLN. Dzięki dynamizmowi nowego Zarządu po kolejnym półroczu przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 31 mln PLN, a wynik netto był dodatni i wyniósł 0,4 mln PLN, co pokazuje efektywność poczynionych działań.
 
- Przychody jednostkowe spółki Lubawa stanowią obecnie jedynie ok. 15% całości przychodów realizowanych przez Grupę. Niemniej wierzymy, że dzięki podpisanym umowom z polskimi oraz zagranicznymi kontrahentami udział ten będzie znacznie większy - dodaje Marcin Kubica.źródło: inwestycje.pl