Aktualności

18.03.2013 | DORADCY24 na dobrym kursie

Doradcy24 S.A. przedstawiła raport roczny za 2012 rok. W omawianym okresie Spółka konsekwentnie realizowała strategię optymalizacji kosztowej oraz przeprowadziła szereg działań restrukturyzacyjnych wpływających na redukcję ujemnego wyniku finansowego oraz wzrost efektywności sieci sprzedaży.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży po czterech kwartałach 2012 roku wyniosły ponad 14 mln PLN, natomiast wynik netto ukształtował się na poziomie -1,4 mln PLN. W omawianym okresie Spółka obniżyła koszty na działalności operacyjnej o prawie 2 mln PLN.

- Naszym celem jest osiągnięcie dodatniej rentowności opartej na zdrowych fundamentach. Rok 2013 jest dla nas rokiem wielkich szans, ale także ogromnych wyzwań. Stawiamy na dynamiczny rozwój sprzedaży produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych realizowany poprzez sieci własne, jak i poprzez naszych partnerów. Drugim ważnym elementem wzrostu będzie budowa nowej sieci sprzedaży specjalizującej się w obsłudze mikroprzedsiębiorstw. W ramach tego projektu mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z oferty finansowej i doradczej dostosowanej do ich potrzeb. Będziemy kontynuować także programy szkoleniowe w ramach Akademii Finansowej D24 - mówi Robert Loranc, Prezes Zarządu Doradcy24.

W opinii Zarządu istotny wpływ na przychody w 2013 roku będzie miał także wzrost udziałów rynkowych Spółki w segmencie kredytów hipotecznych poprzez dalszą rozbudowę zewnętrznej sieci sprzedaży doradców specjalizujących się w tych produktach.

- Nasza idea stania się najbardziej uniwersalnym doradcą finansowym w Polsce zachęca nas do kontynuowania wysiłków na rzecz zwiększania satysfakcji Klientów we wszystkich obszarach biznesowych. Będziemy cały czas podnosić jakość obsługi wprowadzając nowe, innowacyjne rozwiązania oraz dostosowując sieć sprzedaży do zmieniających się oczekiwań Klientów - dodaje Robert Loranc, Prezes Zarządu Doradcy24.


źródło: newconnector.pl