Aktualności

26.04.2013 | Solidny zysk SMS Kredyt

Według szacunkowych danych za pierwszy kwartał 2013 roku przybliżony zysk netto SMS Kredyt Holding S.A. wyniósł 447 tys. złotych. To wzrost o nieco ponad 213% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom większościowym wyniósł 514 tys. złotych, co jest lepszym wynikiem blisko o 260%.

Aby przeczytać więcej


źródło: gpwmedia.pl