Aktualności

15.05.2013 | GRODNO - po czterech kwartałach 2012/13 sprzedaż wzrosła o 6 proc.

Prawie 193 mln zł przychodów ze sprzedaży wypracowało Grodno narastająco po czterech kwartałach roku obrotowego 2012/13. Oznacza to 6-procentowy wzrost w stosunku do tego samego okresu przed rokiem.

Grodno, jeden z największych dystrybutorów elektrotechniki w Polsce, osiągnęło po czterech kwartałach niemal 193 mln zł obrotów, wobec nieco ponad 182 mln zł w tym samym czasie roku 2011/12. Spółka wypracowała narastająco 6,3 mln zł EBITDA, 2,5 mln zł zysku operacyjnego i 560 tys. zł na poziomie netto. W IV kwartale 12/13 obroty wyniosły 44 mln zł, czyli porównywalnie do roku poprzedniego.

- Biorąc pod uwagę trudną sytuację w branży w minionym roku obrotowym oraz odczuwalne spowolnienie gospodarcze, dużym sukcesem było zwiększenie sprzedaży. W największym stopniu zawdzięczamy to naszej wytężonej pracy nad dywersyfikacją oferty i poprawą efektywności – mówi Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

Aby przeczytać więcej


źródło: newconnector.pl