Aktualności

16.05.2013 | Grupa Lubawa: 3,4 mln zł zysku netto za I kwartał

Grupa LUBAWA, koncern produkcyjno-usługowy o zasięgu globalnym, którego osią działalności jest wytwarzanie, przetwórstwo i sprzedaż zaawansowanych tkanin i dzianin technicznych, zaprezentowała raport za I kwartał 2013 roku. W omawianym okresie Grupa osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 59 mln zł oraz wynik netto na poziomie 3,4 mln zł.

Od stycznia do marca br. Grupa zanotowała 8% wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, zaś wynik netto wzrósł o 20% w odniesieniu do pierwszego kwartału 2012 r.

Największy wpływ na wynik finansowy Grupy Lubawa mają spółki córki: Litex Promo sp. z o.o. oraz Miranda sp. z o.o. W pierwszym kwartale Litex Promo, wiodący producent wielkogabarytowych nośników reklamowych, odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 31 mln zł oraz zysk netto w kwocie prawie 3,4 mln zł. Działalność Litex Promo charakteryzuje się sezonowością, pierwszy kwartał jest okresem najgorętszym dla spółki – właśnie wtedy realizowanych jest najwięcej zamówień. Miranda, będąca m.in. monopolistą w Polsce w produkcji wielozakresowych pokryć maskujących i  tkanin technicznych, osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 29 mln zł oraz zysk netto na poziomie 0,36 mln zł. Warto jednak zauważyć, że Miranda Sp. z o.o. osiągnęła bardzo wyraźny przyrost zysku brutto na sprzedaży, który wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,25 mln zł, tj. o 56%.

Aby przeczytać więcej


źródło: inwestycje.pl