Aktualności

14.05.2013 | Doradcy24 : długo oczekiwany, dodatni wynik finansowy w I kwartale 2013

Pierwszy kwartał 2013 roku to wyjątkowo pomyślny okres dla Doradcy24 S.A. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 5 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału o 29% oraz o 48% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Od stycznia do marca, mimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej Spółka wypracowała dodatni zysk netto, tj. 2,6 tys. zł. W poprzednim kwartale Doradcy24 zanotowali stratę netto na poziomie -185,9 tys. zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego -632,8 tys. zł. Tak znacząca poprawa wyników finansowych jest ściśle związana z konsekwentnie realizowanym programem restrukturyzacji, informuje Robert Loranc, Prezes Zarządu Doradcy24 S.A.

Poza odzyskaniem rentowności, Spółka zdołała powiększyć o 53% (do 0,5 mln zł), w stosunku do poprzedniego kwartału, stan środków pieniężnych. Jestem przekonany, że fakt ten w związku ze stosowaną przez nas polityką przedpłat prowizji dla najlepszych doradców, stanowi bardzo dobre perspektywy dla dalszego rozwoju, dodaje Robert Loranc.


Aby przeczytać więcejźródło: ryneknc.pl