Aktualności

08.07.2013 | Grupa SMS Kredyt rośnie na rynku mikropłatności

Profeskasa S.A., spółka należąca do Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A. wygrała przetarg nieograniczony na obsługę kasową Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach. Szacunkowa ilość transakcji realizowanych w nowych punktach kasowych wyniesie ok. 10 tysięcy miesięcznie. Umowa została zawarta na pół roku.

Działalność Profeskasa S.A. polega na stworzeniu i obsłudze sieci agencyjnej punktów działających na rynku płatności masowych, którym spółka dostarcza rozwiązania prawne, organizacyjne oraz system informatyczny. Firma przejmuje na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo środków przekazanych przez klientów. W czerwcu b.r. spółka podpisała umowę na obsługę kilku punktów kasowych Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach, co w ocenie zarządu pokazuje szanse dalszego rozwoju firmy na rynku płatności masowych. Szacunkowa ilość transakcji w nich realizowanych wyniesie ok. 10 tysięcy miesięcznie.


Aby przeczytać więcej


źródło: bizne.interia.pl