Aktualności

16.07.2013 | NewConnect: Szacunkowy wzrost przychodów JR INVEST

Notowana na NewConnect, krakowska spółka JR INVEST S.A. działająca na rynku nieruchomości komercyjnych, przekazała do publicznej wiadomości szacowane przychody za czerwiec 2013r. W omawianym okresie Grupa JR INVEST S.A. osiągnęła ponad 376 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi ok. 10% wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku.

- Aktualna sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych sprzyja rozwojowi naszej spółki i pozwala na wzrost przychodów z najmu, mówi January Ciszewski, prezes zarządu JR INVEST S.A. Cały czas reagujemy na  zmiany zachodzące na rynku przez co osiągamy dobre wyniki, dodaje.


Aby przeczytać więcej


źródło: inwestycje.pl