Aktualności

14.08.2013 | JR INVEST - 98 proc. wzrost zysku netto Grupy w II kwartale

JR INVEST S.A. działająca na rynku nieruchomości komercyjnych opublikowała raport okresowy za II kwartał 2013 roku. Zysk ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniósł blisko 0,57 mln zł i wzrósł o 91% w porównaniu z II kwartałem 2012 roku. W konsekwencji zysk netto zwiększył się o 98% w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W omawianym okresie Spółka osiągnęła znaczny wzrost rentowności sprzedaży - Wzrost rentowności sprzedaży z 24% do 48%, który zanotowaliśmy w omawianym okresie wynika m.in. z faktu redukcji kosztów związanych z działalnością spółek zależnych należących do Grupy.


Aby przeczytać więcejźródło: newconnector.pl