Aktualności

14.08.2013 | NewConnect: Doradcy24 - kolejny kwartał na plusie

Doradcy24 S.A. zaprezentowała wyniki za II kwartał 2013 roku. W omawianym okresie Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 2.799 tys. zł, dzięki czemu wypracowała dodatni wynik finansowy. Oprócz utrzymania dodatniej rentowności, stan środków pieniężnych został powiększony o 130 % (wzrost z 502,8 tys. zł do 1.151,5 tys. zł na koniec II kwartału).
 
Trwające spowolnienie gospodarcze nie wpłynęło negatywnie na Spółkę. Doradcy 24 S.A. wypracowała zysk netto w wysokości 4,4 tys. zł. Tym samym Spółka zamknęła I półrocze 2013 roku z zyskiem na poziomie 7,0 tys. zł, co stanowi poprawę wyniku o ok. 1.049 tys. zł w stosunku do analogicznego półrocza roku poprzedniego. Kontynuowana przez Spółkę restrukturyzacja kosztowa miała duży wpływ na dodatni wynik finansowy.


Aby przeczytać więcej


źródło: inwestycje.pl