Aktualności

08.08.2013 | SMS Kredyt podsumowuje II kwartał

SMS Kredyt Holding S.A. opublikowała dane za drugi kwartał 2013r. We wskazanym okresie sprzedaż pożyczek wyniosła 8,95 mln zł co stanowi wzrost o 43,5% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Podsumowując zakończone półrocze do pierwszej połowy roku 2012 r. Grupa SMS Kredyt zwiększyła sprzedaż o ponad 69,5%.

Wynik ten jest konsekwencją realizacji strategii polegającej na wprowadzaniu nowych produktów oraz rozwoju sieci dystrybucji, mówi Marcin Tokarek Prezes Zarządu SMS Kredyt Holding S.A. Jak podkreśla Spółka, drugi kwartał br. był dla niej czasem kontynuacji projektów rozpoczętych w poprzednich okresach. Ponadto w omawianym kwartale Grupa Kapitałowa kontynuowała projekty, które rozpoczęła w poprzednich okresach.


Aby przeczytać więcej
źródło: newconnect.info