Aktualności

17.09.2013 | Grupa SMS Kredyt zawarła umowę na stałą sprzedaż wierzytelności

Spółka należąca do Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding SA podpisała umowę z EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny zajmującym się m.in. nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych. Współpraca dotyczy stałej sprzedaży wierzytelności wynikających z pożyczek gotówkowych w kwocie od 2 do 7 tys. zł udzielanych na okres do 36 miesięcy.

Zawarcie porozumienia pozwoli nam na finansowanie wzrostu sprzedaży pożyczek, a tym samym umożliwi dalszy rozwój naszej Grupy dzięki wykorzystaniu możliwości jakie daje sekurytyzacja wierzytelności. Aby podkreślić innowacyjność i unikalność transakcji warto zwrócić uwagę na fakt, iż w Polsce fundusze sekurytyzacyjne są wykorzystywane głównie do zarządzania wierzytelnościami przeterminowanymi. Uruchamiając proces sprzedaży wierzytelności w stanie normalnym wierzymy, że dodaliśmy małą cegiełkę do rozwoju polskiego rynku finansowego - mówi Marcin Tokarek, Prezes Zarządu SMS Kredyt Holding.


Aby przeczytać więcejźródło: gpwmedia.pl