Aktualności

14.11.2013 | Doradcy24 SA: Solidny zysk na sprzedaży za III kwartał pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość

W opublikowanym raporcie okresowym za III kwartał 2013 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 20,9 tys. PLN, co stanowi wzrost o 33,5% w stosunku do poprzedzającego go okresu br. Co warto podkreślić, Doradcy24 SA odnotowała również znaczący wzrost zysku ze sprzedaży zamykając kwartał na poziomie 174 tys. PLN. Osiągnęła to pomimo utrzymującej się dekoniunktury rynkowej w branży pośrednictwa finansowego. Jest to tym większy sukces, że notowana na New Connect Spółka w III kwartale 2012 roku miała 226 tys. PLN straty, a pierwsze trzy kwartały 2012 zamknęła stratą 1 268,1 tys. PLN w porównaniu do zysku 27,9 tys. PLN w analogicznym okresie br..

Dodatni wynik finansowy to efekt ciężkiej pracy Spółki. Należy jednak podkreślić, iż Doradcy24 nie uzyskała dodatniego wyniku nagle, ale pracowała na niego przez ostatnie dziewięć miesięcy, uzyskując w każdym z trzech kwartałów 2013 roku dodatnie wyniki finansowe, z kwartału na kwartał coraz wyższe. Oznacza to dla nas utrwalenie się tendencji do poprawy wyników, a tym samym pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.  Zarząd Doradcy24 SA będzie w dalszym ciągu kontynuować politykę rozwoju oferty produktowej i sieci sprzedaży, przy jednoczesnej restrukturyzacji kosztowej – powiedział Robert Loranc, Prezes Zarządu Doradcy24 SA.

 

Aby przeczytać więcej


źródło: inwestycje.pl