Aktualności

15.11.2013 | Grupa FITEN SA: udany III kwartał 2013 roku

W raporcie okresowym za III kwartał 2013 roku Grupa FITEN SA pochwaliła się skonsolidowanymi przychodami w wysokości 142,9 mln PLN, co oznacza wzrost aż o 14,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W całym bieżącym roku obroty Grupy wyniosły 340 mln PLN, czyli o ponad 24 mln PLN więcej niż rok temu.

Wzrosty zostały zrealizowane głównie w podstawowej działalności Grupy, tj. w obrocie energią elektryczną. W III kwartale 2013 r. giełdowy handel energią, głównie na rynkach zagranicznych, pozwolił Spółce osiągnąć sprzedaż na poziomie 133 mln PLN, o 9% większą niż rok wcześniej, co pozwoliło na wypracowanie zysku netto o ponad 85% większego niż rok wcześniej. W ujęciu narastającym, przychód Spółki osiągnął poziom 330 mln PLN co stanowi wzrost o niemal 6% r/r.

W Grupie Kapitałowej FITEN SA około 97% przychodów generowanych jest przez podstawową działalność Spółki. Dobre wyniki FITEN SA zostały osiągnięte przy stosunkowo niskim poziomie cen energii, niesprzyjającym generowaniu większych zmienności, a tym samym zysków. Szczególnie cieszy nas to, że dzięki naszym działaniom udało nam się zdecydowanie bardziej poprawić naszą rentowność, która rośnie znaczniej szybciej niż nasze przychody –
podkreśla Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN SA.


Aby przeczytać więcej


źródło: newconnector.pl