Aktualności

24.01.2014 | Przyszłość napawa nas optymizmem

Na czym w ostatnich miesiącach skupione były działania Grupy Abak?

W minionym roku konsekwentnie realizowaliśmy założenia przyjętej polityki strategicznej polegającej na przejmowaniu dochodowych biur rachunkowych zlokalizowanych w dużych i średnich miastach. Jeszcze pod koniec 2012 r. zakupiliśmy biuro rachunkowe w Warszawie, a kolejne miesiące to okres dalszej akwizycji klientów i umacniania naszej pozycji na rynku warszawskim – przypomnę, że jest to nasz drugi oddział w stolicy. Całkiem niedawno, bo w grudniu 2013 r. udało się poszerzyć Abak o kolejne oddziały. Na mocy umowy podpisanej z Rank Progress S.A. przejęliśmy legnicką spółkę Progress XXVIII, co poszerzy zakres odbiorców naszych usług o podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Rank Progress. W grudniu uruchomiliśmy również nasz pierwszy oddział we Wrocławiu i wierzymy, że działania te umożliwią rozkwit działalności Abaka na terenie Dolnego Śląska. Poza przejęciami, w zeszłym roku stale prowadziliśmy prace nad projektem Internetowej Platformy Księgowej ABAK. Warto podkreślić, że jest to projekt innowacyjny, szczególnie w warunkach polskiego, mocno rozdrobnionego rynku usług księgowych. Platforma umożliwi nam efektywne zarządzanie biurami, a dla klienta będzie nowoczesną formą obsługi księgowej. Za jej pomocą dotrzemy do jeszcze większej liczby odbiorców i z pewnością zwiększymy atrakcyjność naszej oferty.

Jaka jest obecnie skala działalności Państwa spółki?

Na dzień dzisiejszy posiadamy sześć dobrze prosperujących biur w całym kraju: w Olsztynie,  Łodzi, Wrocławiu, Legnicy i dwa w Warszawie. Aktualnie zatrudniamy 100 księgowych i możemy mówić o blisko 600 klientach obsługiwanych przez Abak. Obserwujemy stale rosnącą liczbę przedsiębiorstw, które postanawiają nam zaufać. Źródeł tego wzrostu upatrujemy przede wszystkim w skutecznej akwizycji oraz efektywnej pracy powołanego pod koniec 2012 r. działu rozwoju biznesu. Dział ten odpowiada za pozyskiwanie nowych klientów i, choć funkcjonuje od roku, już zauważamy skutki jego pracy.

Jak kształtują się ostatnie wyniki finansowe?

Zwiększenie skali działalności ma korzystne przełożenie na wyniki spółki. W 2013 roku odnotowaliśmy wzrost przychodów naszej Grupy. W III kwartale 2013 roku wyniosły one 1,22 mln PLN i przekroczyły wynik z analogicznego okresu w ubiegłym roku, podobnie w przypadku zsumowania wyników po trzech kwartałach. Na wzrost wpłynęło między innymi uwzględnienie wyników przejętego warszawskiego biura, których konsolidacja rozpoczęła się wraz z początkiem ubiegłego roku. Jeśli chodzi o wynik finansowy Grupy Abak, w 2013 odnotowaliśmy nieco mniejsze zyski niż w roku 2012. Sytuacja ta nas jednak nie dziwi, ponieważ na ich wielkość kluczowy wpływ miał wzrost kosztów operacyjnych, które ponieśliśmy na systemy informatyczne, utworzenie działu rozwoju biznesu i pozyskanie nowych klientów. Koszty te zwrócą się z naddatkiem w niedalekiej przyszłości.

Jakich wyników finansowych spodziewa się Pan w tym roku?

Na potencjalne przyszłe wyniki patrzę z entuzjazmem. Przewidujemy, że przejęcie oddziału w Legnicy i obsługa podmiotów Grupy Rank Progress wygenerują w skali roku wzrost przychodów Grupy Abak o około 2,5 mln PLN, z kolei utworzenie biura we Wrocławiu powinno przynieść kolejne 500 tys. PLN w 2014 r. Spodziewamy się więc łącznego wzrostu przychodów o około 3 mln PLN, co oznacza wzrost ich skali o ponad 50%.

Biorąc pod uwagę korzystne wyniki finansowe i optymistyczne prognozy, zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że przyjęta strategia rozwoju spółki przynosi oczekiwane efekty?

Oczywiście. Pozytywne wyniki mają swoje źródło w ciężkiej, ale konsekwentnej pracy nad integracją branży usług księgowych. Ekspansja i ciągły wzrost liczby podmiotów, do których docieramy jest wpisany w naszą strategię. Zauważamy stale utrzymującą się, długoterminową tendencję wzrostową spółki. Utwierdza nas to w przekonaniu, że nasza strategia jest słuszna, a Grupa Abak przez przejęcia i akwizycję buduje coraz silniejszą pozycję na rynku usług księgowych w Polsce.

Jakie są plany spółki na przyszłość? Rozważają Państwo dalszą ekspansję terytorialną?

Planujemy systematyczną i konsekwentną realizację wspomnianej już strategii zakładającej dalszy rozwój Grupy Abak w oparciu o akwizycje. Naszym głównym celem jest stworzenie wiodącej firmy świadczącej usługi outsourcingu księgowego i podatkowego dla przedsiębiorstw sektora MSP zlokalizowanych na terenie całego kraju. Aspirujemy do roli lidera rynkowego obsługującego powyżej kilku tysięcy klientów, więc pewne jest, że będziemy dalej dążyli do zwiększania liczby oddziałów. Wraz ze wzrostem bazy obsługiwanych podmiotów planujemy stopniowo rozszerzać wachlarz świadczonych usług m. in. o doradztwo podatkowe, szkolenia, a docelowo – oferować produkty finansowe. Okoliczności zdają się sprzyjać naszym planom. Od dłuższego czasu obserwujemy stale rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne usługi z zakresu obsługi księgowej, podatkowej i pokrewnych, co dobrze rokuje na przyszłość i napawa nas optymizmem.


źródło: abak.com.pl