Aktualności

06.02.2014 | Udany IV kwartał Grupy Abak

Działająca w branży usług księgowych Abak S.A. zaprezentowała wyniki za IV kwartał 2013 r. Od października do grudnia notowanej na NewConnect spółce udało się wypracować 1 210 tys. PLN przychodów netto, natomiast po czterech kwartałach wyniosły one 4 934 tys. PLN. W obu przypadkach odnotowano znaczący wzrost względem wyników z 2012 roku.

1 210 tys. PLN przychodów netto Grupy Abak w IV kwartale 2013 r. oznacza 7% wzrost względem 1 133 tys. PLN w roku ubiegłym, z kolei zmiana wielkości w ujęciu narastającym wygenerowała zwiększenie ich skali o 8%. Na uzyskany poziom przychodów kluczowy wpływ miał wzrost skali działalności Grupy, będący skutkiem przejęcia warszawskiego biura rachunkowego.

Wskaźnik EBITDA, którym spółka posługuje się do mierzenia efektywności działalności, wyniósł w IV kwartale 2013 r. 156,8 tys. PLN i wykazał 83% wzrost w stosunku do wielkości z analogicznego okresu w roku ubiegłym. Narastająco po czterech kwartałach Grupa Abak odnotowała wynik EBITDA na poziomie 734 tys. PLN.

Ostatnie wyniki są korzystne i zgodne z naszymi oczekiwaniami. Zakup biura rachunkowego w Warszawie wpłynął na wzrost przychodów i wpisał się w strategię rozwoju naszej Grupy. Każde przejęte biuro zwiększa skalę biznesu i jest w stanie samo na siebie zarobić - komentuje Prezes Zarządu Grupy Abak S.A., Paweł Puterko. Już dziś odczuwamy pozytywne efekty podjętych działań. EBITDA w 2013 roku zmalała o 41 tys. PLN mimo poniesionych dodatkowo 250 tys. PLN nakładów na marketing i IT. Utwierdza nas to w przekonaniu, że przyjęta strategia jest słuszna i zachęca do dalszych akwizycji - komentuje Prezes Zarządu Grupy Abak S.A., Paweł Puterko.

Grupa stale dąży do zwiększania skali swojej działalności. W grudniu 2013 r. udało się otworzyć pierwszy oddział spółki we Wrocławiu. Podpisano również umowę z legnicka spółką Rank Progress S.A., na bazie której przejęto obsługę księgową spółek tworzących Grupę Rank Progress.

Miniony rok był dla nas okresem ciężkiej pracy. Warto również podkreślić, że najnowsze wyniki nie uwzględniają transakcji z grudnia zeszłego roku. Dziś nasza Grupa jest o połowę większa, niż wynika to z raportu za IV kwartał 2013 r. – dodaje Puterko.

Obecnie Grupa Abak ma swoje oddziały w 6 lokalizacjach na terenie całego kraju: w Olsztynie,  Łodzi, Wrocławiu, Legnicy i dwa w Warszawie. Zatrudnia 100 księgowych i obsługuje ponad 600 podmiotów. Obserwowany stały wzrost działalności grupy świadczy o skuteczności przyjętej strategii i zbliża spółkę do celu, którym jest osiągnięcie pozycji krajowego lidera w branży usług outsourcingu księgowego dla sektora MSP.
Informacje o Spółce

-----

Grupa Abak – świadczy usługi outsourcingowe w zakresie kompleksowej obsługi księgowej, podatkowej i kadrowo-płacowej przedsiębiorstw, osób fizycznych, spółek osobowych i osób prawnych. Firma istnieje na rynku od 1992 r., a od 2010 r. i jest notowana na NewConnect. Firma posiada trzy biura w Olsztynie, Warszawie i Łodzi, gdzie zatrudnia 62 profesjonalnych księgowych. Obecnie grupa obsługuje ponad 500 podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności. Klienci Abak to znane i renomowane firmy działające na terenie całej Polski.
 
Celem strategicznym grupy jest stworzenie firmy o ogólnopolskim zasięgu, świadczącej usługi outsourcingu księgowego i podatkowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Abak chce to osiągnąć poprzez przejęcia istniejących już biur księgowych. W miarę rozbudowy bazy obsługiwanych podmiotów, firma zamierza świadczyć dodatkowe usługi o wyższej rentowności, w tym m.in. doradztwo podatkowe, szkolenia, a docelowo również oferować produkty finansowe.