Aktualności

17.02.2014 | FITEN SA: pół miliarda przychodów, 64 proc. wzrostu sprzedaży w IV kwartale 2013 roku

W raporcie za IV kwartał 2013 roku spółka FITEN SA pochwaliła się przychodami w wysokości 182,6 mln PLN, co oznacza wzrost aż o 64 procent w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. 2013 rok to obroty na poziomie 513 mln PLN, niemal 90 mln PLN więcej niż rok temu.

Działalność spółki to przede wszystkim handel energią elektryczną. Miniony kwartał to czas strategicznych decyzji i zmian skupionych wokół rezygnacji z prowadzenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii. FITEN postanowił bowiem sprzedać spółkę zależną, Energobiogaz S.A., tym samym odciął się od nierentownego segmentu działalności. Główną przyczyną jest niepewność co do przyszłości tego rynku.

Długo czekaliśmy na ustawę określającą ramy prawne dla działalności na rynku Odnawialnych Źródeł Energii. Ich brak zniechęcał inwestorów, sprzedaż projektów biogazowni stała się praktycznie niemożliwa. Dalsze utrzymywanie Energobiogazu przez ten czas wiązałoby się dla nas z dużymi kosztami. Wprawdzie transakcja sprzedaży spółki jednorazowo obciąża wyniki za IV kwartał, jednak pozwala nam odciąć się od mało atrakcyjnego sektora OZE - powiedział Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN S.A.

W IV kwartale wynik netto Spółki, oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych mających miejsce w 2013 r., wyniósł 1 mln PLN. To jest prawie trzykrotny wzrost rok do roku. W całym 2012 roku FITEN wynik netto pro-forma wyniósł 4,3 mln PLN, co stanowi 56% wzrost względem 2,7 mln PLN odnotowanych w 2012 r.

Obecnie skupiamy się wyłącznie na handlu energią, a w kolejnych okresach oczekujemy znacznie lepszych wyników. Jest to dla nas bardzo perspektywiczna branża, z którą wiążemy duże nadzieje. Odnotowujemy ciągły wzrost sprzedaży, który będzie przekładać się na coraz lepsze wyniki finansowe. Ich poprawa powinna być   widoczna w kolejnych kwartałach 2014 roku. – dodaje Roman Pluszczew.

W ostatnim kwartale FITEN wygenerował 182% wzrost zysku ze sprzedaży, który wyniósł 1,8 mln PLN. Wynik na sprzedaży za cały 2013 rok zamknął się kwotą 4,1 mln PLN – o 51% więcej niż w 2012 roku. 

-------

Głównym obszarem działalności FITEN jest obrót energią elektryczną na rynku polskim i międzynarodowym. Spółka zajmuje się hurtowym handlem energią - uczestniczy w obrocie hurtowym energią elektryczną w Polsce, Czechach, Niemczech i Austrii, jak członek giełd towarowych oraz w ramach kontraktów bilateralnych (EFET). Giełdy na których obecny jest FITEN to EPEX Spot, EXAA, EEX i TGE. Do partnerów bilateralnych FITENU należą m.in.: Vattenfall, E.ON, PGE, CEZ, Tauron Polska Energia i inni. FITEN sprzedaje również energię do klientów końcowych   podmiotów biznesowych i instytucjonalnych. Za pośrednictwem spółki celowej GreenAgro SA inwestuje w produkcję pelletu. Od 2011 roku spółka Fiten SA notowana jest na rynku NewConnect.