Aktualności

04.03.2014 | Rośnie sprzedaż Grupy Lubawa

Grupa Kapitałowa Lubawa zaprezentowała wyniki finansowe za IV kwartał 2013 r. W omawianym okresie skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 44 mln PLN i wzrosły o 12% rdr. W ujęciu narastającym po czterech kwartałach sprzedaż wyniosła 210,5 mln PLN, co oznacza 10% wzrost względem 2012 r.

Wzrost sprzedaży w czterech kwartałach 2013 r. cechował niemal wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy, choć jej lekki spadek odnotował Litex Promo. Nie przeszkodziło to jednak spółce w wypracowaniu solidnego zysku, który w ujęciu narastającym wyniósł niemal 3,6 mln zł i wzrósł w stosunku do analogicznego okresu w 2012 r. o 51%. Jeszcze większą dynamikę przyrostu wyniku osiągnął Effect System, którego 0,79 mln PLN zysku po czterech kwartałach stanowi wzrost o 272%. Mirandzie rosnąca sprzedaż pozwoliła na wypracowanie w czterech kwartałach niemal 2 mln zysku, choć spółce nie udało się przekroczyć ich poziomu z roku 2012. W tym samym okresie, mimo wzrostu przychodów, prawie 4 mln straty odnotowała spółka dominująca – Lubawa S.A.

To był dla Lubawy bardzo ciężki rok. Branża zbrojeniowa opierająca się na budżecie państwa sporo wycierpiała w zeszłym roku. Ograniczony budżet odbił się na wynikach spółki. W mojej ocenie wyszliśmy z tego obronną ręką wykazując się umiejętnością znalezienia innych, niż pierwotnie realizowanych, rynków zbytu – powiedział Marcin Kubica, prezes zarządu Lubawa S.A. Przesunięcia poszczególnych kontraktów również wpłynęły na wyniki spółki, jednak mimo wszystko uważam, że to był dobry rok dla Lubawy – dodaje.

Przedstawione wielkości miały przełożenie na wynik finansowy całej Grupy Kapitałowej. W okresie od października do grudnia, mimo wzrostu przychodów, wynik netto ukształtował się na ujemnym poziomie 4 mln PLN, natomiast po czterech kwartałach 2013 r. grupa osiągnęła zysk netto przekraczający 2,1 mln PLN.

- W ostatnim okresie nasze spółki odnotowały dobre wyniki, szczególnie cieszy nas rosnąca sprzedaż, która świadczy o dużym zainteresowaniu ofertą Grupy Lubawa. Oczekujemy jednak, że w następnych kwartałach mocniej przełoży się na poziom zysku, którego źródeł upatrujemy również w poczynionych ostatnio inwestycjach – skomentował najnowsze wyniki Prezes Zarządu Grupy Lubawa, Pan Marcin Kubica.

W styczniu 2014 r. grupę zasilił nowy podmiot, Isabella PL, produkująca wysokiej klasy przedsionków przyczep kempingowych. W lutym, z kolei, utworzona została amerykańska spółka zależna  – Lubawa USA, zajmująca się sprzedażą i promocją wyrobów polskiego producenta  na rynku amerykańskim. Zarząd oczekuje, że przyszłe kontrakty podpisane przez te podmioty, już w niedługim czasie pozytywnie wpłyną na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa.