Aktualności

13.03.2014 | Pierwsze umowy i przetargi z udziałem Lubawa S.A. dla MON

Potwierdzają się wcześniejsze informacje o finalizacji postępowań przetargowych MON z udziałem Lubawy S.A. Ich pierwotne rozstrzygnięcia planowane były w 2013 r., jednak z uwagi na zeszłoroczne cięcia wydatków budżetowych dokonane przez resort obrony, zostały przesunięte na początek roku bieżącego.

W ostatnich dniach spółka podpisała umowę z Inspektoratem Uzbrojenia MON na dostawy pneumatycznych kamizelek ratunkowych KR-7 oraz jednoosobowych łodzi ratunkowych LŁR opiewającą na ponad 650 tys. PLN brutto. Produkcja już ruszyła i realizowana jest bez jakichkolwiek zakłóceń, a dostawy ww. produktów na rzecz Wojska Polskiego będą przebiegały w najbliższych miesiącach.

Inspektorat Uzbrojenia zainicjował także planowane pierwotnie na zeszły rok postępowania przetargowe na dostawy kolejnych wiodących produktów Lubawa S.A., m. in. namiotów NS-97, zestawów do masowej dekontaminacji rannych oraz morskich łodzi ratunkowych.  Aktualnie jest także w toku prowadzone przez Inspektorat Uzbrojenia postępowanie przetargowe na serwis opracowanych przez Lubawa S.A. kamizelek kuloodpornych OLV i KLV.

To są bardzo pozytywna informacje dla spółki i z satysfakcją przyjmujemy sanację sytuacji sprzedażowej. Obecnie przygotowujemy i składamy swoje oferty na dostawy m. in. wspomnianych produktów, które już od wielu lat dostarczamy na rzecz Sił Zbrojnych RP. Nie ograniczamy się jednak tylko do tego i już dziś pracujemy na ulepszaniem naszej oferty skierowanej na tego odbiorcę – skomentował prezes Zarządu Grypy Lubawa, Marcin Kubica.

Po ubiegłorocznym dwukrotnym sukcesie związanym z wygranymi przetargami na dostawy hełmów balistycznych do Komendy Głównej Policji, Spółka opracowała kolejną wersję tych hełmów dedykowaną dla skoczków spadochronowych. Również ten produkt jest przedmiotem trwającego obecnie przetargu, w którym uczestniczy Lubawa S.A., ogłoszonego przez Inspektorat Uzbrojenia. Ma objąć dostawy ponad  5 tys. szt. takich hełmów, a jego szacunkowa wartość przekracza 400 tys. euro.

W tegorocznej strategii sprzedażowej Lubawa S.A. ukierunkowanej na wielu odbiorców w różnych krajach, Wojsko Polskie jest nadal jednym ze strategicznych partnerów. Stale zwiększamy swoją obecność w Siłach Zbrojnych RP o kolejne kategorie produktowe, ponadto uważamy, że ich satysfakcja z naszej oferty stanowi doskonałą przepustkę do ekspansji na rynki zagraniczne – dodaje prezes Kubica.