Aktualności

31.03.2014 | Stanowisko Zarządu PROFESCAPITAL sp. z o.o. w sprawie wpisania spółki na listę ostrzeżeń publicznych KNF

13.02.2015

Pozytywne zakończenie postępowania

Zarząd PROFESCAPITAL sp. z o.o. powziął informację o umorzeniu postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie mającego zbadać, czy Spółka dopuściła się naruszeń regulacji rynku kapitałowego.

Postępowanie zostało wszczęte w marcu 2014 r. na wniosek KNF, która kierując się fałszywym donosem, podejrzewała PROFESCAPITAL o prowadzenie działalności zastrzeżonej dla firm inwestycyjnych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie, stwierdzając brak znamion czynu zabronionego w działalności Spółki.

Wszystkim naszym Klientom pragnę podziękować za zaufanie oraz wsparcie udzielone w trakcie postępowania. Umarzając je, Prokuratura podzieliła nasze stanowisko o braku jakichkolwiek merytorycznych podstaw zarzutów postawionych w oszczerczym donosie. Pragnę oświadczyć, że będziemy wdzięczni za wszelką pomoc w identyfikacji jego autora – powiedział Paweł Puterko, Prezes Zarządu PROFESCAPITAL sp. z o.o.

Dla osoby, która pomoże w dotarciu do donosiciela posługującego się adresem email dariusz.nowak1981@gmail.com, Zarząd PROFESCAPITAL sp. z o.o. przewidział nagrodę pieniężną.

Pomimo umorzenia postępowania, PROFESCAPITAL jest i prawdopodobnie pozostanie wpisana na tzw. „Listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego” w związku z nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, obowiązującej od 17 stycznia 2014 r., której interpretacja prezentowana w mediach przez przedstawicieli KNF wyklucza możliwość usunięcia z listy wpisanego podmiotu, pomimo oczyszczenia z podejrzeń.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Państwo,

Padliśmy ofiarą fałszywego i oszczerczego donosu, w wyniku którego zostaliśmy wpisani przez Komisję Nadzoru Finansowego na tzw. listę ostrzeżeń publicznych, natomiast obecnie toczy się postępowanie mające zweryfikować merytoryczne podstawy postawionych w donosie zarzutów. PROFESCAPITAL Sp. z o.o. widnieje na liście KNF jako podmiot podejrzewamy o prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia. Oświadczamy, że są to oskarżenia nieprawdziwe i godzące w dobre imię naszej Spółki.

W wyniku donosu o identycznej treści, sporządzonego przez tę samą osobę wykorzystującą fikcyjną tożsamość, podobnie jak PROFESCAPITAL, na listę KNF zostały wpisane również inne podmioty – m.in. CoprorateBonds.pl oraz Blue Tax Group. Wszystkim zarzucono prowadzenie działalności zastrzeżonej dla firm inwestycyjnych, jednak posłużono się błędną i zmanipulowaną interpretacją prawną, dokonaną w złej wierze, najprawdopodobniej w celu dokonania czynu nieuczciwej konkurencji. Oświadczamy, że w czasie kilkunastu lat działalności na rynku finansowym ciężko pracowaliśmy na nasze dobre imię i nigdy nie złamaliśmy prawa, w tym nigdy nie podejmowaliśmy działań zastrzeżonych dla domów maklerskich. Ze względu na charakter naszej działalności, w celu realizacji prowadzonych projektów, często współpracujemy z podmiotami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, nigdy jednak nie podejmowaliśmy czynności wykraczających poza katalog spraw, którymi zgodnie z prawem, mogliśmy się zajmować. Obecnie dowodzimy tego przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie, która na wniosek KNF bada, czy faktycznie dopuściliśmy się naruszeń regulacji rynku kapitałowego. Dokładamy wszelkich starań, by udowodnić, że pomówienia są niesłuszne. Składamy dowody i wyjaśnienia podważające fałszywe zarzuty i liczymy, że nasze starania, w których uzyskaliśmy wsparcie Giełdy Papierów Wartościowych oraz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, pozwolą na jak najszybsze rozwiązanie tej nieprzyjemnej sytuacji, a także wykreślenie PROFESCAPITAL sp. z o.o. z listy ostrzeżeń publicznych.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że prowadzone postępowanie w żaden sposób nie dotknie naszych Klientów. Fałszywe oskarżenia nie zaburzają bieżącej działalności, a współpraca z aktualnymi Klientami i realizacja powierzonych projektów są i będą kontynuowane bez zakłóceń.

Z poważaniem,
Paweł Puterko
Prezes Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o.