Aktualności

07.05.2014 | Innowacyjne tratwy ratunkowe - nowe tchnienie w dawny produkt Grupy Lubawa

Lubawa S.A., czołowy producent wyrobów dla sektora mundurowego, opracowuje kolejny produkt - innowacyjne tratwy ratunkowe. Lubawa otrzymała właśnie na ten cel dofinansowanie na poziomie blisko 1 mln PLN w ramach konkursu 1.4 PO IG ogłoszonego przez NCBiR.

Tratwy ratunkowe, które powstaną w ciągu najbliższego roku w zakładach Lubawy S.A. zostały zaprojektowane we współpracy z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu oraz Akademią Morską w Gdyni. Znajdą w nich zastosowania innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne, niestosowane obecnie nigdzie na świecie. Nowy produkt przeznaczony będzie zarówno dla użytkowników cywilnych, jak i dla jednostek Marynarki Wojennej.

Tratwy ratunkowe, które powstaną w ramach tego projektu są dla nas de facto powrotem do korzeni. Podobne produkty wytwarzano w naszym zakładzie w Grudziądzu przez dziesiątki lat. W 2006 r. zaprzestano ich produkcji, jednak do dzisiaj na morskich jednostkach pływających funkcjonuje kilkaset tratw pneumatycznych, powstałych w naszym zakładzie. Stosowane w nich rozwiązania wymagają jednak całkowitej modernizacji. W obecnym projekcie zakładamy wprowadzenie produktu o nowoczesnej, niespotykanej nigdzie indziej konstrukcji opartej o rozwiązania, które uczynią go unikalnym na rynku, spełniającym ponadto wszystkie aktualne normy bezpieczeństwa – komentuje Marcin Kubica, Prezes Zarządu Grupy Lubawa.

Tratwy produkowane będą w dwóch wersjach: siedmioosobowej z jedną śluzą wejściową oraz dziesięcioosobowej z dwiema śluzami wejściowymi (zgodnie z Kodeksem środków ratunkowych LSA). Opracowany nowy kształt umożliwi łatwe wejście do środka, a także ich osuszanie podczas użytkowania. Tratwy wyposażone zostaną w nowy system balastowy, dryfkotwy oraz ochrony przed wychłodzeniem. Wszystkie te czynniki pozwolą wyeliminować wszelkie zakłócenia mogące utrudnić akcję ratowniczą.

Na etapie projektowania, dużą uwagę poświęcono uzyskaniu bardzo wysokiej wykrywalności nowych środków transportu. Wyposażone będą w urządzenia zwiększające ich sygnatury we wszystkich możliwych zakresach detekcji: widzialnym (NIR i VIS), LIR (termicznej podczerwieni) oraz radarowym. Ponadto zastosowana zostanie technologa tzw. maty grzejnej pozwalająca na podnoszenie sygnatury termalnej (zakres IR), a także matryce z nanorurkami węglowymi podnoszącymi sygnaturę radarową. Zwiększenie wartości odbicia sygnału radarowego możliwe będzie również dzięki wykorzystaniu efektów badań związanych z opracowaniem elementów konstrukcyjnych makiet wojskowych, a zastosowane w tratwach barwy cechować się będą wysoką reemisją wpływającą na możliwość wzrokowej detekcji.

Pierwsze tratwy zostaną zaoferowane odbiorcom do połowy 2015 r.