Aktualności

25.06.2014 | Lubawa z kolejną dotacją Ministerstwa Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki po raz kolejny przyznało Lubawa S.A. dofinansowanie na realizację zadań związanych z Programem Mobilizacji Gospodarki. Spółka otrzyma dotację wynoszącą 2,19 mln PLN.

Lubawa S.A., na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów, posiada status przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka ma związku z tym ustalane określone zadania związane z Programem Mobilizacji Gospodarki związanym z obroną Państwa.

Środki z otrzymanej dotacji przeznaczone zostaną na park maszynowy zlokalizowany z zakładach produkcyjnych Spółki, co umożliwi szybszą realizację dużych zamówień, a także korzystnie wpłynie na jakość oferowanych wyrobów.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Ministerstwo Gospodarki uznało strategiczne znaczenie Lubawa S.A. dla bezpieczeństwa naszego kraju, a w konsekwencji przyznało nam dotację. Warto również zaznaczyć, że za każdym razem jej kwota jest większa. Świadczy to o zaufaniu, jakim cieszy się Lubawa. Środki zainwestowane zostaną w nasz parku maszynowego, co faktycznie przełoży się na funkcjonowanie spółki i jej dalszy rozwój i utrzymywanie mocy produkcyjnych dla realizacji zadań o znaczeniu kluczowym dla bezpieczeństwa – skomentował Marcin Kubica, Prezes Zarządu Grupy Lubawa.