Aktualności

30.07.2014 | ABAK - kolejny kwartał Grupy pod znakiem wzrostów

65% wzrostu przychodów i 54% wzrostu zysku netto ze sprzedaży udało się wypracować w II kwartale działającej na rynku outsourcingu księgowego Grupie Abak. Jest to kolejny okres tak wysokiej dynamiki wzrostów, będących rezultatem udanych akwizycji dobrze prosperujących biur rachunkowych.

W okresie kwiecień-czerwiec Grupa Abak osiągnęła ponad 2 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, które przełożyły się na 240 tys. PLN zysku. W obu przypadkach wielkości te znacznie przekroczyły poziom z analogicznego okresu w roku ubiegłym, a dynamika wyniosła kolejno 65% i 54%. Wskaźnik EBIDTA, którym Abak posługuje się do mierzenia efektywność działalności, wyniósł 266,5 tys. PLN wykazując 45% wzrostu rdr.

Narastająco po dwóch kwartałach skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły blisko 4 mln PLN. Na poziomie zysku ze sprzedaży, od stycznia Grupa wygenerowała 398 tys. PLN, z kolei EBIDTA wyniosła 450 tys. PLN. W każdym z trzech przypadków nastąpił znaczący wzrost względem pierwszego półrocza 2013 r.

Jak tłumaczy zarząd, uzyskane wyniki są w dużej mierze efektem uwzględnienia wyników przejętej w grudniu 2013 r. legnickiej spółki Progress XXVIII, a także uruchomionego we Wrocławiu nowego oddziału Abak S.A. Konsolidacja wyników obu podmiotów rozpoczęła się z początkiem bieżącego roku.

W wyniku utworzenia oddziałów w Legnicy oraz we Wrocławiu, przychody netto ze sprzedaży Grupy Abak w II kwartale wzrosły o 800 tys. PLN. Można więc śmiało stwierdzić, że były to udane posunięcia, wpisujące się w naszą strategię polegającą na zwiększaniu skali działalności poprzez konsekwentne przejęcia kolejnych biur rachunkowych. Oczekuję, że kolejne okresy przyniosą dalsze wzrosty – komentuje Paweł Puterko, Prezes Zarządu Grupy Abak.

Grupa Abak posiada obecnie 6 oddziałów w całej Polsce i jest zaufanym partnerem biznesowym dla ponad 600 podmiotów gospodarczych. Dzięki akwizycjom kolejnych biur rachunkowych, stale zwiększa zakres działalności i umacnia swoją pozycję na rynku, dążąc do uzyskania statusu wiodącej polskiej firmy outsourcingu księgowego z usługami dedykowanymi przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw.