Aktualności

17.08.2014 | FITEN planuje poprawę wyników finansowych dzięki sprzedaży energii w sieci partnerskiej

W okresie od kwietnia do czerwca 2014 r. FITEN podpisał 29 umów partnerskich z pośrednikami w sprzedaży energii elektrycznej. Dzięki szerokiej akwizycji w całej Polsce, FITEN planuje poszerzyć grono klientów końcowych, głównie z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw.

Sprzedaż energii dla klienta biznesowego jest obecnie drugim, obok obrotu hurtowego, filarem działalności Grupy FITEN. W ostatnim okresie spółka poszerzyła gamę ofertową o produkty skierowane dla przedsiębiorstw z sektora MSP i oczekuje, że ten segment działalności będzie stawał się coraz istotniejszym składnikiem generowanych wyników.

Rozwój działalności w tym obszarze pozwoli zrównoważyć przychody śląskiego przedsiębiorstwa z hurtowego obrotu energią elektryczną. Drugi kwartał 2014 r. Grupa FITEN zamknęła ujemnym wynikiem finansowy wynoszącym prawie 1,3 mln PLN, na którego ukształtowanie kluczowy wpływ miała jednostkowa strata FITEN S.A. na  poziomie 667 tys. PLN. Przychody spółki przekroczyły 56,8 mln PLN, jednak był to wynik o 28% niższy od osiągniętego w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Na słabszy kwartał wpływ miały przede wszystkim niewielkie zmienności cen na europejskich giełdach energii, których FITEN jest aktywnym uczestnikiem.

FITEN oczekuje poprawy wyników finansowych w końcówce bieżącego roku.