Aktualności

20.10.2014 | Wrzesień rekordowy pod względem sprzedaży energii do klientów biznesowych

Przyjęta przez FITEN strategia rozwoju w zakresie sprzedaży energii dla biznesu, przynosi kolejne rezultaty. Wolumen podpisanych we wrześniu umów był wyższy, niż całym roku 2013.

W pierwszym półroczu br. katowicka spółka urozmaiciła swoją ofertę produktową skierowaną do małych i średnich przedsiębiorstw. Podjęła również liczne starania mające na celu intensyfikację sprzedaży, m. in. wdrożyła nowe oprogramowanie CRM oraz prowadziła wzmożoną politykę informacyjną. Poprzez zawarcie 29 umów partnerskich, zbudowała także sieć handlową, pozwalającą na dotarcie do Klientów ulokowanych na terenie całej Polski. Rezultaty tych działań uwidoczniły się już we wrześniu, kiedy sprzedaż energii dla biznesu osiągnęła niespotykany dotąd poziom.

- Z satysfakcją obserwuję, że podjęte w pierwszym półroczu działania prosprzedażowe już dziś przynoszą bardzo zadowalające efekty. Energią FITEN zainteresowanych jest coraz więcej krajowych przedsiębiorstw, a intensyfikację kontraktacji dostaw energii na 2015 r. powinna przynieść nadchodząca końcówka roku bieżącego. Oczekujemy również, że sprzedaż z tego tytułu w kolejnych kwartałach 2015 roku będzie rosła, podobnie jak jej udział w skonsolidowanych przychodach Grupy FITEN ? komentuje Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN S.A.

Sprzedaż dla biznesu jest drugim, obok handlu hurtowego na europejskich giełdach energii, segmentem działalności FITEN S.A.