Aktualności

18.02.2015 | Pozytywne zakończenie postępowania

Pozytywne zakończenie postępowania

Zarząd PROFESCAPITAL sp. z o.o. powziął informację o umorzeniu postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie mającego zbadać, czy Spółka dopuściła się naruszeń regulacji rynku kapitałowego.

Postępowanie zostało wszczęte w marcu 2014 r. na wniosek KNF, która kierując się fałszywym donosem, podejrzewała PROFESCAPITAL o prowadzenie działalności zastrzeżonej dla firm inwestycyjnych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie, stwierdzając brak znamion czynu zabronionego w działalności Spółki.

Wszystkim naszym Klientom pragnę podziękować za zaufanie oraz wsparcie udzielone w trakcie postępowania. Umarzając je, Prokuratura podzieliła nasze stanowisko o braku jakichkolwiek merytorycznych podstaw zarzutów postawionych w oszczerczym donosie. Pragnę oświadczyć, że będziemy wdzięczni za wszelką pomoc w identyfikacji jego autora – powiedział Paweł Puterko, Prezes Zarządu PROFESCAPITAL sp. z o.o.

Dla osoby, która pomoże w dotarciu do donosiciela posługującego się adresem email dariusz.nowak1981@gmail.com, Zarząd PROFESCAPITAL sp. z o.o. przewidział nagrodę pieniężną.

Pomimo umorzenia postępowania, PROFESCAPITAL jest i prawdopodobnie pozostanie wpisana na tzw. „Listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego” w związku z nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, obowiązującej od 17 stycznia 2014 r., której interpretacja prezentowana w mediach przez przedstawicieli KNF wyklucza możliwość usunięcia z listy wpisanego podmiotu, pomimo oczyszczenia z podejrzeń.