Aktualności

18.02.2015 | Grupa Abak: 58 proc. rdr większe przychody w IV kwartale 2014

Zajmująca się outsourcingiem księgowym Grupa Abak S.A. kontynuuje długookresową tendencję wzrostową. W minionym kwartale zrealizowała przychody na poziomie 1,9 mln PLN, co oznacza 58% wzrostu rdr.

Narastająco po czterech kwartałach 2014 r. Grupa wygenerował sprzedaż sięgającą 7,9 mln PLN, co stanowi 61%-ową poprawę względem roku ubiegłego, kiedy wyniosła ona 4,9 mln PLN. Wynik EBITDA, który ze względu na akwizycyjną strategię rozwoju jest najbardziej miarodajnym parametrem efektywności Grupy, w minionym okresie osiągnął 0,2 mln PLN, tj. wzrost 34% rdr, natomiast narastająco 4 kwartałach była to kwota 0,96 mln PLN, tj. wzrost 44% rdr. Jak podaje Zarząd, tak istotne zwiększenie przychodów możliwe było dzięki udanym przejęciom dokonanym w grudniu 2013 r.

Począwszy od stycznia 2014 r., w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zaczęliśmy ujmować dane finansowe przejętej Spółki z Legnicy oraz nowego oddziału we Wrocławiu. Przejęcia dobrze prosperujących firm księgowych są elementem przyjętej przez nas strategii, która jak widać po wynikach finansowych Grupy Abak, jest skuteczna. Dlatego też będzie konsekwentnie kontynuowana. – skomentował Paweł Puterko, Prezes Zarządu Grupy Abak S.A.

Miniony kwartał jest kolejnym okresem utrzymującej się tendencji wzrostowej Grupy Abak, od lat budującej silną i stabilną pozycję na polskim rynku usług outsourcingu księgowego oraz kadrowo-płacowego. W chwili obecnej swoje usługi świadczy ponad 600 podmiotom gospodarczym z sektora MSP oraz posiada 6 oddziałów zlokalizowanych na terenie całego kraju.