Aktualności

31.03.2015 | PUBLICZNA EMISJA 3-LETNICH OBLIGACJI SMS KREDYT HOLDING S.A. O STAŁYM OPROCENTOWANIU 9 proc.

Grupa kapitałowa SMS KREDYT będąca jednym z wiodących podmiotów w branży pożyczkowej w Polsce, oferuje 3-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu wynoszącym 9% w skali roku i z kuponem wypłacanym kwartalnie.

OFERUJĄCYM JEST DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Oferta obejmuje do 9.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Łączna wartość nominalna oferty może wynieść do 9 mln zł. Zapisy na obligacje może składać każdy inwestor posiadający dowolny rachunek maklerski najpóźniej do 14 kwietnia 2015 roku. Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 obligację. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów. W przypadku, gdy wielkość zapisów przekroczy oferowaną pulę obligacji, zapisy mogą zostać skrócone.

ZAPISY PRZYJMOWANE SĄ OD 30 MARCA DO 14 KWIETNIA 2015 ROKU.


Po więcej informacji zapraszamy na stronę SMS KREDYT

Komunikat aktualizujący nr 1