Aktualności

25.05.2015 | Prezes Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o. wybrany Członkiem Rady Autoryzowanych Doradców

Giełda Papierów Wartościowych powołała Komitet Doradczy  ds. rozwoju alternatywnego obrotu. W skład powołanego 14 maja 2015 roku ciała doradczego weszło 12 członków, w tym 9 osób, które  spełniły określone przez Giełdę wymagania i otrzymały największą liczbę głosów Autoryzowanych Doradców oraz 3 przedstawicieli GPW.

Wśród wyłonionych w głosowaniu członków Rady znajdzie się Paweł Puterko – Prezes Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o.

Do zadań Rady należeć będzie m.in.: opiniowanie aktów prawnych oraz zmian dotyczących ASO, tworzeniem wytycznych dla działalności Autoryzowanych Doradców oraz wskazywanie kierunków rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu.