Aktualności

02.06.2015 | Grupa Abak: Aspirujemy do roli lidera

Zajmująca się świadczeniem usług księgowych oraz kadrowo-płacowych Grupa Abak zaprezentowała wyniki finansowe za 2014 r. W okresie tym osiągnęła blisko 60% wzrostu sprzedaży oraz 38% wzrostu wskaźnika EBITDA, konsekwentnie kontynuując przyjętą strategię rozwoju.

Jak informował Zarząd w styczniu 2014 r., planowany wzrost sprzedaży usług księgowych związany z przejęciem przez Grupę Abak dwóch podmiotów, wynieść miał ponad 3 mln PLN. Najnowsze wyniki finansowe potwierdzają, iż założenia te udało się w pełni zrealizować. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w ubiegłym roku blisko 7,9 mln PLN, notując zakładaną poprawę względem 4,9 mln PLN w 2013 r. Wskaźnik EBITDA, którym Abak posługuje się do mierzenia efektywności działalności, ukształtował się na poziomie 917,3 tys. PLN, co stanowi 38% wzrostu względem wyniku rok wcześniej.

Jak wyjaśnia Zarząd, na poprawę wyników wpływ miały przede wszystkim udane przejęcia. Miniony rok był dla Grupy okresem integracji dwóch spółek nabytych jeszcze w 2013 r., a których konsolidacja wyników rozpoczęła się wraz z początkiem stycznia 2014 r. Utworzenie oddziału we Wrocławiu oraz przejęcie legnickiej spółki Progress XXVIII w znacznym stopniu wpłynęło na poziom skonsolidowanych przychodów i wpisało się w realizowaną od lat strategię Grupy Abak, zakładającą rozwój poprzez przejęcia dobrze prosperujących biur księgowych.

- Oba podmioty wymagały restrukturyzacji oraz integracji w strukturach Grupy, czemu poświęciliśmy wiele uwagi w 2014 r. W chwili obecnej biznes nowych oddziałów jest stabilny i oczekujemy, że ich działalność będzie się korzystnie przekładać na rezultaty Grupy w nadchodzących okresach. Natomiast wyniki osiągnięte w 2014 r. utwierdzają nas w przekonaniu, że przyjęta strategia rozwoju przynosi rezultaty i będzie konsekwentnie kontynuowana – stwierdził Paweł Puterko, Prezes Zarządu Abak S.A.

Charakteryzując działalność w 2014 r., spółka zwraca również uwagę na postępujące prace dotyczące wdrożenia platformy IPK. Internetowa Platforma Księgowa ABAK z założenia jest systemem, który z jednej strony ma umożliwić spółce efektywne zarządzanie biurami, z drugiej – dla klientów, do których zaliczają się przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowić ma nowoczesną i wygodną platformę obsługi księgowej. W 2014 r. uruchomiono moduł do rejestracji czasu dedykowanego na obsługę poszczególnych klientów, którego funkcjonowanie umożliwia dziś spółce bardziej precyzyjną wycenę oferowanych usług obsługi księgowej. Pełne wdrożenie IPK w znacznym stopniu ułatwi zarządzanie poszczególnymi oddziałami Abak, w opinii Zarządu korzystnie wpłynie również na atrakcyjność oferty i umożliwi dotarcie do większej ilości klientów. Pełne wdrożenie systemu planowane jest na koniec lipca 2015 r.

Przedstawiając plany Grupy Abak, Zarząd podkreśla, iż zakłada dalszą realizację strategii opartej na przejęciach istniejących i efektywnie działających biur rachunkowych, zlokalizowanych w dużych i średnich ośrodkach miejskich. Docelową grupą odbiorców pozostają małe i średnie przedsiębiorstwa.

- W chwili obecnej posiadamy 6 oddziałów na terenie całej Polski, obsługujących blisko 600 klientów, przede wszystkim przedsiębiorstw z sektora MSP. W planach mamy kolejne przejęcia, a najbliższe powinno przypaść jeszcze na 2015 r. Na polskim rynku outsoutcingu księgowego aspirujemy do roli lidera obsługującego powyżej kilku tysięcy klientów. Obserwując tendencje rynkowe, a także odnotowując skuteczność przyjętej przez nas strategii, mogę stwierdzić, że ten cel jest w naszym zasięgu – dodaje Paweł Puterko.

Grupa Abak działa na polskim rynku od 1993 r., świadcząc profesjonalne usługi księgowe, kadrowo-płacowe, doradztwa finansowego oraz podatkowego. Swoje oddziały posiada obecnie w Warszawie, Olsztynie, Łodzi, Wrocławiu i Legnicy. Od 2010 r. Abak S.A. notowana jest na rynku NewConnect.