Aktualności

10.07.2015 | Lubawa S.A. beneficjentem kolejnych dotacji

Ministerstwo Gospodarki po raz kolejny przyznało Lubawa S.A. dofinansowanie na realizację zadań związanych z Programem Mobilizacji Gospodarki. Ponadto, Spółka została zarekomendowana do udzielenia finansowania w prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programie GEKON, w ramach którego otrzyma dotację z tytułu wdrażania projektów w obszarze ekoinnowacji. Kwoty dofinansowań wynikające ze wspomnianych porozumień wynoszą około: 3,3 mln PLN oraz 2,5 mln PLN.

Już trzeci raz Spółka otrzymała dofinansowanie przyznane przez Ministerstwo Gospodarki, co związane jest z posiadanym statusem przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Z roku na rok, wartość dotacji się zwiększa. W latach 2012 i 2014 Spółka otrzymała kolejno: ok. 1 mln PLN i 2,19 mln PLN.

- To nie pierwszy raz kiedy Ministerstwo Gospodarki uznało strategiczne znaczenie Lubawa S.A. dla bezpieczeństwa naszego kraju, a w konsekwencji przyznało nam dotację, tym razem w kwocie blisko 3,3 mln PLN. Doceniamy zaufanie, jakim cieszy się Lubawa. W tym roku środki pieniężne pochodzące z dotacji przeznaczymy na remonty i poprawę efektywności funkcjonowania budynków oraz działających w nich linii technologicznych, co wpłynie na poprawę efektywności i konkurencyjności, mówi Marcin Kubica, prezes zarządu Lubawa S.A.

Na tym nie koniec, zgodnie z informacją otrzymaną przez Zarząd od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, inny wniosek złożony przez Spółkę z Ostrowa Wielkopolskiego, znalazł się na liście rekomendowanych do finansowania w ramach programu GEKON, będącego wspólną inicjatywą NFOŚiGW oraz NCBiR. Ideą programu jest pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wsparcie rozwoju i wdrażania technologii w obszarze ekoinnowacji. W związku z udziałem w programie GEKON Lubawa spodziewa się kolejnej dotacji, która w tym przypadku miałaby wynieść ponad 2,5 mln PLN. Spółka zakłada, że stosowna umowa zostanie podpisana w IV kwartale br.

Jak tłumaczy Zarząd, zakres wniosku dotyczy opracowania i wdrożenia do produkcji elastycznych pokryć fotowoltanicznych. Wyrób ten znajdzie zastosowanie w produktach Lubawa S.A. (np. namiotach), jako warstwa poszycia odpowiedzialna za pozyskiwanie energii z promieni słonecznych.

- Zwiększy to autonomiczność naszych produktów zasilanych do tej pory ze źródeł zewnętrznych. Będzie to rozwiązanie innowacyjne na skalę światową, co niewątpliwie umocni naszą pozycję rynkową poprzez wprowadzenie do niej kolejnych nowatorskich a dzięki temu bezkonkurencyjnych produktów, podkreśla Kubica.

W ramach wspomnianego dofinansowania opracowana zostanie pełna technologia dla tego innowacyjnego produktu, a Lubawa wyposaży swoje zakłady produkcyjne w nowoczesne linie do produkcji seryjnej tych rozwiązań.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum, w którego skład wchodzą: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej oraz Lubawa S.A., która pełni funkcję lidera.