Aktualności

14.08.2015 | Grupa FITEN - przełomowy kwartał

Drugi kwartał 2015 r. katowicka FITEN SA zaliczyć może do wyjątkowo udanych. Przychody Spółki wzrosły w tym okresie o 46% rdr, przekładając się na blisko 0,5 mln PLN zysku netto. Jak zaznacza Zarząd, poprawę sytuacji gospodarczej można zaobserwować w każdym z segmentów działalności Grupy Kapitałowej.

 82,8 mln PLN wyniosły w drugim kwartale skonsolidowane przychody Grupy FITEN, które niemal w całości wygenerowane były w segmentach obrotu energią elektryczną oraz gazem. Umożliwiły one wypracowanie zysku na wszystkich poziomach rachunku wyników, co świadczy o znacznej poprawie, zarówno względem analogicznego kwartału, jak i pierwszego półrocza w roku ubiegłym. Jak tłumaczy Zarząd, na polepszenie kondycji przedsiębiorstwa wpływ miał przede wszystkim zwiększony poziom dostaw energii dla odbiorców końcowych, a także sprzyjające warunki na rynku hurtowym.

Nieco większa, niż w zeszłym roku, zmienność cen energii na giełdach, a także rosnące zainteresowanie energią FITEN wśród odbiorców końcowych, były głównymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się naszych wyników w drugim kwartale br. O ile sytuacji na giełdach nigdy nie możemy być pewni, to obserwując tempo kontraktacji dostaw naszej energii oraz gazu, spodziewamy się coraz lepszych wyników w nadchodzących kwartałach – komentuje Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN SA.

 

W segmencie sprzedaży energii elektrycznej dla biznesu, na przychody spółki w omawianym okresie wpływ miały przede wszystkim dostawy zakontraktowane w roku ubiegłym. W samym drugim kwartale Spółka zawarła kontrakty na dostawę ponad 280 GWh energii, których realizacja przypadnie na lata kolejne. W całym pierwszym półroczu 2015 r. zakontraktowany wolumen wyniósł 416 GWh, co przekracza poziom umów realizowanych w roku bieżącym.

Z uwagi na to, że drugie półrocze jest okresem większej aktywności handlowej na rynku, spodziewamy się w tym okresie wzmożonej kontraktacji dostaw. Odniesione do tej pory sukcesy w zakresie sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców biznesowych są bezpośrednim efektem naszych działań podjętych przed rokiem. Zbudowaliśmy wtedy od podstaw ogólnopolską sieć sprzedaży, która dziś umożliwia nam skuteczną kontraktację, zarówno energii elektrycznej, jak i gazu ziemnego – stwierdził Roman Pluszczew.

Spółka rozpoczęła sprzedaż gazu ziemnego z końcem marca 2015 r. i, jak informowała w czerwcu, już po pierwszych dwóch miesiącach poziom zakontraktowanych dostaw przekroczył 110 GWh. W drugim kwartale segment ten stanowił 2,5% skonsolidowanych przychodów Grupy FITEN i zgodnie z zapowiedziami Spółki, należy spodziewać się jego dalszego dynamicznego rozwoju w nadchodzących okresach.

W analizowanym okresie Grupa kontynuowała również rozwój działalności w dziedzinie biomasy. W maju uruchomiła wirtualny kanał sprzedaży spółki GreenAgro S.A., odpowiedzialnej za produkcję i sprzedaż pelletu drzewnego, który dostarcza przede wszystkim na rynek polski oraz włoski. Jak podaje Zarząd, w stosunku do drugiego kwartału ubiegłego roku, przychody płynące z tego segmentu działalności wzrosły o 61%, natomiast w ujęciu półrocznym sprzedaż była wyższa o 173%. Z uwagi na tendencje rynkowe, Spółka oczekuje wzrostu poziomu sprzedaży pelletu drzewnego w trzecim kwartale bieżącego roku.

Miniony kwartał w wykonaniu Grupy FITEN uważam za bardzo udany. Skutecznie rozwinęliśmy się na polu sprzedaży energii elektrycznej, gazu ziemnego do odbiorców końcowych, a naszym celem jest dalszy systematyczny rozwój tej działalności. Obserwując pozytywne sygnały płynące z rynku, mogę śmiało stwierdzić, iż sprzedaż generowana w tym zakresie będzie stanowić coraz większą część naszych skonsolidowanych przychodów w przyszłych okresach – dodaje Roman Pluszczew.