Aktualności

18.11.2015 | Przychody FITEN SA rosną w trzecim kwartale o 72 proc.

95,5 mln PLN przychodów oraz 0,87 mln zysku netto osiągnęła w samym trzecim kwartale FITEN SA, zajmująca się obrotem energią elektryczną i gazem ziemnym. Kluczowe dla poprawy wyników okazały się sukcesy spółki na polu sprzedaży dla biznesu, a także duża zmienność cen energii na rynku hurtowym.

Osiągnięte przez FITEN SA w trzecim kwartale przychody oznaczają wzrost o 72% względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. Narastająco po trzech kwartałach poziom sprzedaży osiągnął 267 mln PLN, czyli o 9,4 mln  PLN (4%) więcej, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wygenerowane przychody przełożyły się na 0,87 mln PLN zysku netto w ubiegłym kwartale oraz 1,4 mln PLN zysku netto w ujęciu narastającym, co stanowi znaczną poprawę względem zeszłorocznych ujemnych pozycji wynikowych.

- W trzecim kwartale odnotowaliśmy poprawę  w każdym z segmencie naszej działalności, ponadto udało nam się wypracować zysk na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat – stwierdził Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN SA – na osiągnięte wyniki wpływ miały przede wszystkim sukcesy handlowe w segmencie sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego dla odbiorców biznesowych, a także długotrwałe upały, wpływające na wyższą zmienność cen na rynku hurtowym, którego jesteśmy aktywnym uczestnikiem.

W trzecim kwartale przychody Spółki w segmencie sprzedaży energii dla biznesu wyniosły 24,2 mln PLN oraz 67,6 mln PLN w ujęciu narastającym, co w obu przypadkach oznacza sześciokrotny wzrost względem analogicznych okresów w roku ubiegłym – w ciągu roku udział tego segmentu w całości przychodów wzrósł o 20 p.p. i obecnie wynosi on 25%. Jako niezależny sprzedawca, mamy bardzo konkurencyjną ofertę i obserwujemy duże zainteresowanie naszą energią, które przekłada się na rosnące poziomy kontraktacji. Spodziewamy się dalszego stopniowego zwiększania znaczenia tego segmentu w naszej działalności – dodaje Prezes Zarządu. Jak poinformowała Spółka w raporcie, na koniec września 2015 roku zakontraktowany wolumen energii elektrycznej z dostawą w 2016 roku i latach późniejszych wyniósł łącznie 805 GWh, z których ponad  91% zostanie dostarczonych w przyszłym roku.

W analizowanym okresie znacząco wzrosły również przychody segmentu wysokometanowego gazu ziemnego, którego sprzedaż Spółka rozpoczęła z końcem marca br. W ciągu sześciu miesięcy wygenerował on 6,1 mln PLN przychodów, z których 4 mln PLN przypadły na sam trzeci kwartał – tak znaczący sukces handlowy był możliwy dzięki efektom synergii, a także doświadczeniom płynącym ze sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych – tłumaczy Roman Pluszczew – również w przypadku tego segmentu, oczekujemy stopniowego zwiększania udziału w naszych przychodach. Na koniec września 2015 roku zakontraktowany przez Spółkę wolumen gazu z dostawą w 2016 roku wyniósł 210GWh. W trzecim kwartale sprzedaż błękitnego paliwa odpowiadała za 4,2% przychodów Grupy FITEN.

W analizowanym okresie wzrosły także przychody Greenagro, podmiotu zależnego FITEN SA, odpowiedzialnego za produkcję i sprzedaż pelletu drzewnego. W ujęciu narastającym Spółka osiągnęła 52% wzrostu sprzedaży rdr – przede wszystkim na rynek włoski.