Aktualności

03.02.2017 | GRODNO przedstawia szacunkowe wyniki i realizuje zapowiadane przejęcie

Zgodnie z opublikowanymi szacunkami, przychody Grodno S.A. wypracowane w I-III kw. roku obrotowego 2016/17 wynoszą 251,2 mln PLN, co jest wielkością o 2% wyższą względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. Spodziewany zysk netto po III kw. to 7,2 mln PLN (-3,6% rdr), EBIT 9,7 mln PLN (-4,6% rdr), natomiast EBITDA 12,2 mln PLN (-5,5% rdr).
 

 
Jak podaje Spółka w komunikacie, przedstawione dynamiki sprzedaży oraz pozycji wynikowych są efektem spadku w branży budowlanej (zgodnie z danymi GUS opublikowanymi 19 stycznia br. produkcja budowlano-montażowa zmalała w 2016 r. o 14,1%.), spowolnienia ogólnej koniunktury gospodarczej, a także kosztów rozwoju sieci sprzedaży. Ponadto, pomimo spadku przychodów rdr., w trzecim kwartale Grodno odnotowało poprawę rentowności EBIT z 7,70% w ubiegłym roku do 7,85%, natomiast rentowności EBITDA z 8,65% do 8,74%, co zostało osiągnięte głównie dzięki ograniczeniu kosztów.

W świetle opublikowanych szacunkowych wyników Zarząd Spółki podtrzymuje opublikowaną prognozę wyników za rok obrotowy 2016/17.

- Pomimo trudnej sytuacji na rynku, utrzymujemy stabilny poziom przychodów, który zawdzięczamy przede wszystkim rosnącej sieci sprzedaży oraz elastycznej i rozbudowanej ofercie rozwiązań i produktów. Naszą sytuację na tle branży uważam za dobrą, doświadczenie i model biznesowy pozwalają nam konsekwentnie osiągać wyniki lepsze niż konkurencja – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.
 
Trudna sytuacja w branży okazją do przejęć, finalizacja przejęcia Bargo

- Spowolnienie koniunktury stwarza natomiast dobrą okazję do przejęć przecenionych podmiotów z branży po atrakcyjnej cenie. Dziś sfinalizowaliśmy zapowiadane przejęcie Bargo, w wyniku którego nasza ogólnopolska sieć zwiększy się do 66 punktów. W planach mamy kolejne akwizycje, a sprzyjające okoliczności przyspieszają decyzje sprzedających, którzy obecnie sami się do nas zgłaszają – dodał Andrzej Jurczak.

Umowa nabycia 100% udziałów Bargo Sp. z o.o. przez Grodno S.A. została zawarta 3 lutego br. W jej wyniku przejmowana spółka Bargo zachowa odrębność organizacyjną, zostanie natomiast w pełni zintegrowana z Grodnem logistycznie i operacyjnie. Dzięki temu obydwa podmioty będą mogły zaoferować swoim klientom szerszą ofertę i lepszy poziom obsługi. Wartość transakcji przekracza 12,5 mln PLN, a źródłem finansowania jest kapitał własny oraz pozyskany kredyt bankowy w kwocie 10 mln zł.

- Akwizycja hurtowni elektrycznej Bargo będzie szóstym i największym przejęciem w historii Grodna. Możemy więc wykorzystać nasze doświadczenie w integracji i uzyskiwaniu efektu synergii z przejmowanymi podmiotami. Jest to dobrze prosperująca spółka, posiadająca 9 punktów sprzedaży w województwie mazowieckim, a także duży portfel klientów. Po pełnej integracji spodziewamy się, że transakcja zasili skonsolidowany wynik EBITDA o 2 mln PLN. Korzystając z sytuacji na rynku, rozglądamy się też za kolejnymi możliwościami akwizycji – komentuje Prezes Jurczak.