Aktualności

06.04.2017 | 2016 rokiem inwestycji w Grupie Master Pharm

Grupa Master Pharm, zajmująca się produkcją suplementów diety i środków wspomagających zdrowie, przedstawiła wyniki za 2016 r., wykazując 48,9 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 7,4 mln zł zysku netto.

      

Odnotowane w 2016 r. przychody Grupy ukształtowały się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Spadek wykazały jednak skonsolidowane pozycje wynikowe (EBIT o 11,2% rdr, EBITDA o 7,0% rdr, zysk netto o 11,2% rdr). Jak wyjaśnia Zarząd Master Pharm S.A., niższa rentowność była rezultatem kosztów związanych z przeprowadzonymi inwestycjami. Wykorzystując środki pozyskane w drodze zeszłorocznej emisji, w 2016 r. Grupa rozbudowała i doposażyła zakłady w Łodzi i Mielcu o nowe urządzenia oraz linie produkcyjne. Uruchomiła także laboratorium, w którym rozpoczęła pracę nad nowymi składnikami suplementów diety.

- Niższa rentowność wynikła przede wszystkim ze wzrostu kosztów wynagrodzeń, usług obcych i zarządu, związanych z rozbudową i organizacją zaplecza produkcyjnego. Fazę organizacji nowych linii produkcyjnych i rozruchu maszyn należy jednak uznać za zakończoną. Z uwagi na to, że pierwsze komercyjne produkcje z wykorzystaniem nowych sił przerobowych ruszą w II kw. br., spodziewamy się, że poniesione nakłady korzystnie przełożą się na wyniki Grupy już w 2017 r. – stwierdził Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.

W analizowanym okresie Master Pharm S.A. odnotowała wzrost liczby aktywnych klientów usług produkcji kontraktowej suplementów diety z 28 w 2015 r. do 46 podmiotów w 2016 r. Miniony rok do udanych może zaliczyć także spółka zależna Avet Pharma, oferująca suplementy diety pod marką własną – w 2016 r. sprzedaż kluczowych produktów AVETPHARMA wzrosła średnio o 25% rdr. W związku z przeprowadzoną rozbudową mocy produkcyjnych, a także planowanym zwiększeniem skali działań handlowych i marketingowych, Zarządy spółek Grupy oczekują utrzymania korzystnych tendencji sprzedażowych w bieżącym roku obrotowym.

- Rynek suplementów diety jest dziś najszybciej rozwijającą się częścią całego rynku farmaceutycznego. Obserwując branżę, analizując sygnały zakupowe klientów, a także dokonany postęp w zakresie własnych kompetencji produkcyjnych mogę śmiało stwierdzić, że rysują się przed nami doskonałe perspektywy – dodał w liście do inwestorów Jacek Franasik.

Master Pharm S.A. notowana jest na GPW od 28 kwietnia 2016 r. W wyniku oferty publicznej pozyskała z rynku 18 mln PLN, które przeznacza na dalszy rozwój działalności, w szczególności doposażenie i rozbudowę zakładów produkcyjnych, wsparcie działalności marketingowej spółki zależnej Avet Pharma oraz przeprowadzenie akwizycji podmiotów z branży farmaceutycznej, które umożliwiłyby rozwój portfolio produktowego lub kompetencji produkcyjnych Grupy. Cena emisyjna akcji Master Pharm S.A. wyniosła 6 PLN. W dniu publikacji raportu rocznego za 2016 r. papiery Spółki wyceniano na 6,34PLN (+6%).