Aktualności

08.09.2017 | Szacunkowe wyniki Master Pharm za I półrocze

Producent suplementów diety i środków wspomagających zdrowie przedstawił szacunkowe wyniki za I półrocze 2017 r.Wzrost przychodów Grupy o 6,4% rdr do poziomu 24 mln zł był rezultatem rosnącej liczby  obsługiwanych odbiorców usług produkcji kontraktowej suplementów diety, a także wyższej sprzedaży w obszarze marek własnych, którą prowadzi podmiot zależny Avet Pharma.

Pomimo odnotowanego wzrostu przychodów, pozycje wynikowe pozostawały pod presją rosnących kosztów, które na poziomie skonsolidowanym w I półroczu wyniosły 22,8 mln zł, rosnąc o 22,7% rdr. Wśród kosztów o 32% rdr wzrosły koszty zatrudnienia, związane m. in. z uruchomieniem nowego zakładu. Wyższe o 51,5% rdr były koszty zużycia surowców i materiałów, wynikające z zakupów pod przyszłą produkcję w spółkach Master Pharm oraz zależnej GBL Grokam. W rezultacie szacowany skonsolidowany wynik netto wyniósł 1,8 mln zł, wykazując spadek o 34,7% rdr.

- W I półroczu wyniki Grupy pozostawały pod wpływem kosztów związanych z inwestycjami w zaplecze produkcyjne oraz z przyszłą produkcją. Niższy poziom wyniku netto ma więc charakter przejściowy i nie uznajemy go za zjawisko negatywne. W związku ze zwiększeniem mocy produkcyjnych, jesteśmy w stanie obsłużyć większą liczbę klientów oraz wolumenów zleceń produkcji kontaktowej, co już uwidacznia się w poziomie naszych przychodów. Dobrym przykładem jest zawarta na początku września umowa, w wyniku której nasz dotychczasowy klient skokowo zwiększył poziom zamówień o prognozowane 9 mln zł do końca 2018 r. Oczekujemy kontynuacji podobnych tendencji – stwierdził Jacek Franasik, Prezes Master Pharm S.A.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Raport Master Pharm S.A. za I półrocze zostanie opublikowany 14 września 2017 r.