Aktualności

20.02.2018 | Master Pharm zwiększa sprzedaż i zyski po IV kw. 2017 r.

Łódzki producent suplementów diety przedstawił szacunkowe wyniki za cztery kwartały 2017 r., wykazując wzrost przychodów o 32% oraz zysku netto o 20% rdr. Zarząd planuje utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu.Jak wyjaśnia Zarząd, wzrost skonsolidowanych przychodów był przede wszystkim rezultatem wyższej jednostkowej sprzedaży Master Pharm S.A, związanej z większą liczbą zamówień produkcji kontraktowej suplementów diety. Wynik finansowy Grupy, choć wykazał wzrost o przeszło 20% rdr, pozostawał pod presją kosztów, które w 2017 r. były wyższe o 37% rdr.

- Odnotowana poprawa sprzedaży to efekt rosnącej liczby klientów, większego portfela zamówień, w tym dużego wzrostu sprzedaży do naszego największego odbiorcy. W ubiegłym roku poczyniliśmy też szereg inwestycji w zaplecze produkcyjne, co wiązało się ze wzrostem m. in. kosztów energii i materiałów pod bieżące produkcje oraz kosztów zatrudnienia. Wydatki te już dziś są rekompensowane wyższymi przychodami. Jeżeli chodzi o najbliższe kwartały, spodziewamy się utrzymania dwucyfrowego tempa wzrostu, a także dalszej stopniowej poprawy rentowności – wyjaśnił Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm.

Przedstawione przez Spółkę wartości są wynikami szacunkowymi – ostateczne dane finansowe zostaną opublikowane wraz z raportem rocznym 27 marca 2018 r.

2017 r. pod znakiem inwestycji

2017 r. był dla Master Pharm okresem szeroko zakrojonych inwestycji w zaplecze produkcyjne. W kwietniu ub. r. Spółka otworzyła nowy zakład w Łodzi, jednocześnie realizując jeden z celów emisyjnych oferty publicznej przeprowadzonej rok wcześniej. Placówkę wyposażono w maszyny służące do produkcji i pakowania suplementów diety. W zakładzie uruchomiono też nowoczesne laboratorium badawcze oraz powołano jednostkę ds. badań i innowacji, prowadzącą prace nad nowymi składnikami suplementów diety. W nowe maszyny oraz sprzęt laboratoryjny został także doposażony zakład spółki zależnej Grokam, stanowiącej zaplecze produkcyjne Grupy Master Pharm.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzonych inwestycji i modernizacji, które istotnie zwiększyły naszą zdolność obsługi zamówień. Wszystko idzie zgodnie z planem i obecnie prowadzimy produkcje na takich poziomach, jakie założyliśmy. Sam 2018 r. pod kątem zamówień rozpoczął się dla nas bardzo dobrze, co w mojej opinii jest dobrym prognostykiem na następne miesiące – dodaje Jacek Franasik.