Aktualności

27.04.2018 | Grupa Lubawa przedstawiła wyniki za 2017 r

Grupa Lubawa przedstawiła najnowsze dane finansowe, wykazując 230,8 mln zł przychodów i 2,3 mln zł zysku netto za 2017 r. Są to wartości niższe od osiągniętych w rekordowym dla Grupy 2016 r.

Zeszłoroczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 230,8 mln zł oznaczają spadek o 16% rdr. Również zysk netto na poziomie 2,3 mln zł jest wartością niższą wobec 11,2 mln zł w roku 2016. Zmiana ta była wynikiem niższej aktywności zakupowej klientów, a także wysokiej bazy w postaci bardzo dobrych wyników w 2016 r., będących rezultatem nietypowych zamówień, które nie wystąpiły w roku 2017.

- Słabsze wyniki były w dużej mierze rezultatem niższej aktywności naszych klientów, głównie w segmentach sprzętu specjalistycznego oraz tkanin, w których sprzedaże na zewnątrz Grupy spadły odpowiednio o 37% oraz 20%. Należy pamiętać, że działalność spółki Lubawa, ale także spółki zależnej Miranda, w dużej mierze zależy od budżetów i poziomu zamówień ze strony krajowych służb mundurowych, które w analizowanym okresie okazały się niższe od oczekiwanych – wyjaśnił Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

Obok niższej sprzedaży w segmentach tkanin i sprzętu specjalistycznego, wzrost wykazał segment materiałów reklamowych, którego przychody wzrosły o 4% rdr.

Prototypy kamuflażu dla armii USA

W odpowiedzi na niższą aktywność zakupową polskich służb, Grupa Lubawa dużo uwagi koncentruje na rynkach zagranicznych. W ubiegłym roku podmiot dominujący w Grupie – Lubawa S.A. – zawarł umowę o strategicznej współpracy z amerykańskim koncernem HDT Global, dotyczącą m. in. produkcji namiotów. Jest to również podmiot, w konsorcjum z którym Lubawa bierze udział w trwającym przetargu na systemy maskowania dla armii USA. Postępowanie znajduje się w fazie prototypowej, a oferta Lubawy i HDT Global, jest jedną z trzech branych pod uwagę przez zamawiającego.

- Przetarg wszedł obecnie w kulminacyjny etap, tzw. Competitive Prototyping Phase, czyli fazę, w której armia USA będzie przeprowadzać testy produktów w oparciu o dostarczone prototypy kamuflażu multispektralnego. Ostateczna decyzja powinna zapaść pod koniec bieżącego roku wyborem jednego oferenta i skutkować dziesięcioletnim kontraktem. Mamy doskonały produkt i jesteśmy dobrej myśli – komentuje Marcin Kubica.

Badania i inwestycje w autorskie rozwiązania

Wśród najważniejszych wydarzeń firmowych przypadających na 2017 r. należy wyróżnić rozpoczęcie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Lubawy S.A., które istotnie wzmocni potencjał badawczy całej Grupy. Obiekt umożliwiać ma m. in. zaawansowane badania nad najnowszymi materiałami i tekstyliami, a także organizowanie testów balistycznych.

- W ubiegłym roku kontynuowaliśmy ważne dla nas prace w obszarze badań i rozwoju, w tym związane z opracowaniem szeregu innowacyjnych produktów. Część naszych projektów jest już na ostatnich etapach opracowania, myślę że w 2018 r. powinniśmy zaprezentować kilka ciekawych premier. Ponadto procesy badania i rozwoju produktów z pewnością usprawni otwarcie nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Lubawy S.A., którego uruchomienie planujemy na przełom lat 2018/2019 – dodaje Marcin Kubica, prezes Lubawa S.A.

Perspektywa na 2018 r.

W najbliższych kwartałach Grupa spodziewa się aktywacji krajowych  postępowań przetargowych, która powinna przypaść na drugą połowę roku. Wśród planów na 2018 r. Zarząd wymienia dalszą budowę pozycji Grupy na rynkach zagranicznych, a także rozwój unikalnej oferty produktowej. Kontynuowane są również prace nad nową strategią, której publikacja i rozpoczęcie procesu wdrażania przypadną na bieżący rok.