Aktualności

26.07.2018 | Kolejny rekordowy rok Grodna

Skonsolidowane przychody Grodna w roku obrotowym wzrosły o 30% rdr do poziomu 429,5 mln zł, co stanowi najwyższą sprzedaż w historii Grupy.Wysoki wzrost sprzedaży był efektem rozwoju sieci Grodno na terenie całego kraju, a także konsekwentnej rozbudowy oferty asortymentowej i usługowej - wyjaśnia Zarząd Spółki. Wpływ na przychody Grupy miała również dobra koniunktura w branży budowlano-montażowej, która wg GUS wzrosła w 2017 r. o 12%, natomiast w miesiącach styczeń-marzec 2018 r. o 26% rdr.

- Ostatni rok obrotowy był dla nas bardzo udany. Kolejny raz wykazaliśmy istotną poprawę przychodów, która jest rezultatem zwiększenia liczby oddziałów, wyższej sprzedaży do Klientów, a także konsolidacji wyników naszych spółek zależnych. Konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię i zdecydowanie umocniliśmy pozycję rynkową – wyjaśnia Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

W analizowanym okresie wzrosły również pozycje wynikowe – skonsolidowany EBIT, EBITDA i zysk netto były wyższe odpowiednio o 7%, 11% i 2% rdr. Wśród czynników, które korzystnie wpłynęły na wyniki należy wymienić wzrost skali działalności oraz dobrą koniunkturę rynkową w branży budowlano-montażowej.
Z drugiej strony, pozostawały one pod wpływem wyższych kosztów działalności, związanych z rozbudową Grupy i integracją podmiotów wewnątrz jej struktur.

- W minionym roku obrotowym przeprowadziliśmy działania związane z integracją przejętych podmiotów, co wiązało się kosztami, które rozpatrujemy w kategoriach inwestycji. Rynek hurtowni elektrotechnicznych wywierał również presję na marże i to także wpłynęło na naszą rentowność. Stale pracujemy nad optymalizacją procesów wewnętrznych i redukcją kosztów. Spodziewamy się, że działania te korzystnie przełożą się na wyniki w przyszłych kwartałach – komentuje Andrzej Jurczak.

Rozbudowa sieci sprzedaży. W planach przejęcia

W roku obrotowym 2017/18 Grupa dynamicznie rozwijała ogólnopolską sieć sprzedaży. Obecnie obejmuje ona 81 punktów handlowych (wobec 70 przed rokiem) i jest jedną z największych wśród niezależnych dystrybutorów materiałów elektrotechnicznych.

Jednym z kluczowych elementów strategii Grodna pozostaje rozwój i budowa kompetencji w oparciu o przejęcia dobrze funkcjonujących, mniejszych podmiotów z branży. Wśród najważniejszych wydarzeń przypadających na ostatnie miesiące wymienić można m. in. włączenie do Grupy działalności firmy Jorga, działającej w branży elektroinstalacyjnej i oświetleniowej, a także podmiotu Elektromag Lighting, wzmacniającego Grupę Grodno w zakresie sprzedaży e-commerce. W grudniu natomiast Zarząd podpisał list intencyjny w sprawie potencjalnego zakupu kolejnego przedsiębiorstwa z branży. W przypadku finalizacji transakcji, byłoby to już 8 przejęcie Grodna.

- Konsolidacja rynku i budowa kompetencji przez akwizycje to jeden z naszych strategicznych kierunków rozwoju. Mamy w tym obszarze duże doświadczenie, potrafimy skutecznie integrować nowe podmioty, uzyskując efekty synergii i dużą wartość dodaną dla całego biznesu. Za przykład może posłużyć m. in. ostatnie udane wdrożenie sieci 9 hurtowni BARGO, która doskonale zintegrowała się z naszym dotychczasowym biznesem – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

Realizacja strategii zgodnie z planem

Na miniony rok obrotowym przypadła publikacja nowej strategii Grupy na lata 2017-2020, w myśl której Grodno dążyć będzie do zapewnienia jak najbardziej kompleksowej oferty dla klientów realizujących inwestycje budynkowe. W swoich planach Spółka dużą uwagę poświęca również najnowszym technologiom (automatyka budynkowa, przetwarzanie danych) oraz specjalistycznym usługom audytowym, projektowym
i inżynieryjnym.

- W bieżącym roku obrotowym Grupa Grodno będzie kontynuować przyjęte kierunki rozwoju, zakładające przede wszystkim rozbudowę sieci sprzedaży, rozwój oferty specjalistycznych usługi i rozwiązań, a także oferty asortymentowej. Sytuacja na rynku jest obecnie bardzo korzystna i oczekujemy, że stan ten utrzyma się w najbliższych kwartałach. Zgodnie z naszymi założeniami, konsekwentna realizacja strategii w sprzyjających warunkach gospodarczych powinna umożliwić nam wejście do grona trzech największych krajowych podmiotów z branży elektrotechnicznej do 2020 r. – stwierdził Prezes Andrzej Jurczak.