Aktualności

01.03.2019 | Nowe kontrakty Lubawy

Producent sprzętu specjalistycznego ma nowe zamówienia od 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie oraz Komendy Głównej Policji, opiewające na łączną kwotę 6,3 mln zł netto.

Z 2RBLog Spółka po raz kolejny zawarła kontrakt na naprawę kamizelek KLV/OLV. Jest to usługa regularnie zlecana Lubawie, będącej jednocześnie czołowym dostawcą kamizelek dla polskiego wojska i posiadającej wyłączność na naprawę tego typu kamizelek. Wartość zamówienia wynosi 4 mln zł. Zostanie ono zrealizowane do 30 sierpnia 2019 r.

Kolejnym zamówieniem, które zrealizuje spółka jest dostawa kamizelek kamuflowanych dla Komendy Głównej Policji. Wartość zamówienia to 2,3 mln zł netto i zostanie ono zrealizowane do 11 marca 2019 r. Jest to pierwsze zamówienie w ramach umowy ramowej zawartej przez Lubawę S.A. z KGP. Potencjalne kolejne zamówienia objęte umową ramową, mogą zostać udzielone Spółce w ramach odrębnych umów wykonawczych.